Update cookies preferences
Promotic

ActiveX zdarzenia - karta obiektu PmaActiveX

Opis:
Karta służy do definicji algorytmów zdarzeń danego ActiveX obiektu. Algorytm jest wykonywany właśnie wtedy, kiedy zostanie wywołane zdarzenie, do którego jest dany algorytm przypisany. Administracja patrz Podstawowa obsługa edytora skryptu.
Konfiguratory:
ZdarzeniaLista zdarzeń ActiveX obiektu. Po wyborze zdarzenia można określić skrypt, który ma zostać wykonany po wywołaniu tego zdarzenia.
ParametryLista parametrów zdarzenia ActiveX.
Parametry wspólne dla wszystkich zdarzeń:
pMe(Object) Odniesienie do obiektu PmaActiveX posiadającego opiszwany ActiveX obiekt. Odniesienie do właściwego ActiveX obiektu można uzyskać przy pomocy wyrażenia pMe.Acx.
EdytujKliknięciem można otworzyć okno do edycji skryptu służce do dogodnego pisania skryptu (okno jest otwarte przez cały ekran, w dolnej części okna są wyświetlone współrzędne kursora, co jest dogodne podczas wyszukiwania błędów w skrypcie).
© MICROSYS, spol. s r.o.