Promotic

ActiveX - karta obiektu PmaActiveX

Opis:
Karta służy do ustawienia dowolnego ActiveX obiektu, który będzie przedstawiany tym obiektem.
Konfiguratory:
ProgID ActiveX obiektuDefinicja określenia programatorskiego nazwa ActiveX obiektu lub jego CLSID (zamkniętego w {}). Do wyboru można zastosować przycisk obok.
Uruchomić na komputerzeNazwa lub adres IP odległego komputera, na którym ActiveX obiekt ma zostać wytworzony. Przykład: "//Server1" lub "192.168.0.2". Wartość pusta oznacza komputer lokalny (wartość domyślna). Komunikacja z odległym OPC przebiega przy pomocy Microsoft komunikacji DCOM. Patrz: Konfiguracja interfejsu DCOM dla ActiveX.
© MICROSYS, spol. s r.o.