Update cookies preferences
Promotic

ActiveX události - karta objektu PmaActiveX

Popis:
Karta slouží k definování algoritmů událostí daného ActiveX objektu. Algoritmus bude proveden právě tehdy, až je vyvolána událost, které je algoritmus přiřazen. Ovládání viz Základní ovládání editoru skriptu.
Konfigurátory:
UdálostiSeznam událostí ActiveX objektu. Po vybrání události lze definovat skript, který má být po vyvolání této události proveden.
ParametrySeznam parametrů ActiveX události.
Parametry společné všem událostem:
pMe(Object) Reference na objekt PmaActiveX vlastnící tento ActiveX objekt. Reference na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
EditaceKliknutím zde lze otevřít okno pro editaci skriptu sloužící pro pohodlné definování skriptu (okno je přes celou obrazovku, ve spodní části okna jsou zobrazeny souřadnice kursoru, což je výhodné při hledání chyb ve skriptu).
© MICROSYS, spol. s r.o.