Promotic

Základní ovládání editoru skriptu

Editor skriptu je specializovaný textový editor s podporou pro zápis skriptů, jako je barevné zvýraznění kódu a funkce PmAutocomplete - Automatické dokončování textu pro automatické doplňování textu.

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky pro přesun kurzoru:
Poznámka: Pokud se kurzor přesunuje klávesovou zkratkou současně s klávesou Shift, pak dochází k přesunu kurzoru a současnému označování textu.
- <šipka vlevo>: kurzor o znak vlevo
- <šipka vpravo>: kurzor o znak vpravo
- <šipka nahoru>: kurzor o řádek nahoru
- <šipka dolů>: kurzor o řádek dolů
- <Home>: kurzor na začátek řádku
- <End>: kurzor na konec řádku
- <PageUp>: kurzor o stránku zpět
- <PageDown>: kurzor o stránku vpřed
- <Ctrl-Left>: kurzor o slovo zpět
- <Ctrl-Right>: kurzor o slovo vpřed
- <Ctrl-Home>: kurzor na začátek stranky
- <Ctrl-End>: kurzor na konec stránky
- <Ctrl-PageUp>: kurzor na začátek celého skriptu
- <Ctrl-PageDown>: kurzor na konec celého skriptu


Klávesové zkratky ostatní:
- <Ctrl-W>: Skript průvodce
- <Ctrl-mezerník>: Spuštění funkce PmAutocomplete - Automatické dokončování textu
- <Ctrl-S>: (Save) Uložit editovaný skript
- <Ctrl-F>: (Find) Vyhledá výskyt(y) označeného nebo zadaného textu ve skriptu
- <Ctrl-H> nebo <Ctrl-R>: (Replace) Nahradí hledaný text jiným textem ve skriptu
- <Ctrl-Z> nebo <Ctrl-Backspace>: (Undo) Vrací zpět předchozí editační operaci
- <Ctrl-Y>: (Redo) Znovu obnoví editační operaci vyvolanou funkcí Undo = Zpět
- <F1>: Zobrazí dokumentaci PROMOTIC
- <F3>: Vyhledá další výskyt naposledy hledaného textu (bez vyhledávacího okna)
- <F11>: Maximalizuje/zruší maximalizaci aktivní karty.
- <Ctrl-C> nebo <Ctrl-Ins>: Zkopíruje označený text do schránky Windows
- <Ctrl-V> nebo <Shift-Ins>: Vloží text ze schránky Windows na označenou pozici
- <Ctrl-X>: Vyjme označený text a vloží ho do schránky Windows
- <Ctrl-P>: Tisk skriptu s oknem výběru tiskárny
- <Tab>: Přesune označený blok vpravo
- <Shift-Tab>: Přesune označený blok vlevo
- <Ctrl-[+]>: Zvětšení písma editoru
- <Ctrl-[-]>: Zmenšení písma editoru
- <Esc>: Pokud je editor zobrazen přes celou plochu monitoru, pak přepne do klasického zobrazení.


Klávesové zkratky pro myš

- <Ctrl-kolečko myši>: Zvětšení nebo zmenšení velikosti písma editoru
- <dvojklik levým tlačítkem myši>: Výběr celého slova na kterém je kurzor


Lokální menu editoru skriptu

- Skript průvodce ... (Ctrl+W): Průvodce tvorby částí skriptu
- Canvas editor ... (Ctrl+L, Ctrl+E): Otevře editor kreslení pro objekt PmgCanvas.
- Správce skriptů aplikace ... (Ctrl+L, Ctrl+M): Prohlížení, editace, hledání a testování skriptů v aplikaci PROMOTIC
- Test skriptu (Ctrl+L, Ctrl+T): Provede syntaktickou kontrolu skriptu (tzn. kontrolu algoritmu který je napsán v tomto editoru). Provede se jen základní kontrola na správnost umístění slov jazyka VBScript. Při tomto testu se neprovádí kontrola zda skutečně existují volané objekty, metody, vlastnosti, proměnné, atd.

- Zakomentovat blok (Ctrl+L, Ctrl+C): Na začátek každého označeného řádku bloku se vloží znak komentáře. Viz VBScript příkaz Rem.
- Odkomentovat blok (Ctrl+L, Ctrl+U): Znak komentáře se smaže od začátku každého označeného řádku bloku (pokud tam není, pak se nestane nic)
- Přesunout blok vpravo (Tab): Přesune označený blok vpravo
- Přesunout blok vlevo (Shift+Tab): Přesune označený blok vlevo

- Najít ... (Ctrl+F): Vyhledá výskyt(y) označeného nebo zadaného textu ve skriptu
- Nahradit ... (Ctrl+H): Nahradí hledaný text jiným textem ve skriptu
- Jít na řádek ... (Ctrl+G): Přesune textový kurzor na začátek zadaného řádku.

- Vyjmout (Ctrl+X): Vyjme označený text a vloží ho do schránky Windows
- Kopírovat (Ctrl+C): Zkopíruje označený text do schránky Windows
- Vložit (Ctrl+V): Vloží text ze schránky Windows na označenou pozici

- Undo = Zpět (Ctrl+Z): Vrací zpět předchozí editační operaci
- Redo = Vrátit zpět (Ctrl+Y): Znovu obnoví editační operaci vyvolanou funkcí Undo = Zpět

- Tisk ... (Ctrl+P): Tisk skriptu s oknem výběru tiskárny
- Nápověda: Zobrazí dokumentaci PROMOTIC
- Nastavení editoru skriptu ...: Nastavení editoru skriptu

Historie:
Pm8.03.23: V lokálním menu editoru skriptu je nová volba Správce skriptů aplikace ..., která otevře prohlížeč pro zobrazení skriptů událostí nebo metod libovolného Pma objektu nebo Pmg objektu.
Pm8.00.03: Zdokonalen o funkčnost PmAutocomplete. Při vytváření skriptů nyní systém nabízí seznam metod a vlastností a zjednodušuje tak psaní skriptů. Tato funkčnost bude v dalších verzích dále zdokonalována.
© MICROSYS, spol. s r.o.