Update cookies preferences
Promotic

Nastavení editoru skriptu - konfigurační okno

Popis:
Nastavení vlastností editoru skriptu ve vývojovém prostředí.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít:
- v hlavním okně vývojového prostředí v menu " > Nastavení PROMOTIC"
- nebo v editoru skriptu (tzn. v kartě "Události", Metody ...). Kliknutím pravým tlačítkem myši se otevře kontextové menu a v něm po vybrání položky "Nastavení editoru skriptu" se otevře toto okno.
Konfigurátory:
PísmoZde lze vybrat písmo, v jakém se budou psát algoritmy v editoru skriptu.
Zobrazit čísla řádkůPokud je zatrženo, pak bude v každém řádku vlevo zobrazen index řádku.
Zobrazit tooltipyPokud je zatrženo, pak při podržení kurzoru myší nad názvem bude zobrazen popis tohoto názvu (popis metody, vlastnosti, atd.).
Povolit autocompletePokud je zatrženo, pak při psaní algoritmu se otevře okno s možností doplnění názvu (názvu metody, název vlastnosti, atd.).
Velikost tabulátoruUrčuje velikost znaku "tabulátor". Výchozí hodnota je 2.
2
4

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.