Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Nastavení PROMOTIC

Popis:
V tomto okně lze nastavit některé vybrané vlastnosti pro vývojové prostředí i pro runtime prostředí.

Toto konfigurační okno lze otevřít v hlavním okně vývojového prostředí v menu " > Nastavení PROMOTIC".

Konfigurační položky:
Vývojové prostředíNastavení vybraných vlastností vývojového prostředí systému PROMOTIC.
RuntimeNastavení vybraných vlastností runtime prostředí systému PROMOTIC.
LicenceVytvoření a editace seznamu nosičů licence PROMOTIC pro vývojové prostředí a pro runtime prostředí. Tento seznam určuje pořadí, v jakém se při startu Promoticu budou hledat dostupné licence pro vývojové prostředí nebo pro runtime prostředí. Pokud je seznam prázdný, pak se použije jako výchozí nosič licence hwkey (Hardwarový (USB) licenční klíč).
INFO systémNastavení vlastností INFO systému ve vývojovém prostředí a v runtime módu.
Editor skriptuNastavení vlastností editoru skriptu ve vývojovém prostředí.
Zálohy aplikaceNastavení vlastností automatických záloh aplikace.

Historie:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice