Promotic

Nastavení záloh aplikace - konfigurační okno

Popis:
Nastavení vlastností automatických záloh aplikace.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít v okně "Nastavení PROMOTIC".
Konfigurátory:
Maximální počet automatických zálohUrčuje maximální počet automaticky vytvářených záloh. Po dosažení tohoto počtu je při vytvoření nové zálohy zároveň smazána záloha s nejstarším datumem.
Minimální časové rozpětí záloh [min]Určuje minimální časové rozpětí (v minutách) mezi automaticky vytvářenými zálohami.
Pokud čas, který uplynul od poslední zálohy, je menší než tento časové rozpětí, pak nebude vytvořena nová záloha i když došlo ke změně v datech aplikace.

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.