Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Nastavení záloh aplikace - konfigurační okno

Popis:
Nastavení vlastností automatických záloh aplikace.
Toto konfigurační okno lze otevřít v okně "Nastavení PROMOTIC".
Konfigurátory:
Maximální počet automatických zálohUrčuje maximální počet automaticky vytvářených záloh. Po dosažení tohoto počtu je při vytvoření nové zálohy zároveň smazána záloha s nejstarším datem.
Minimální interval záloh [min]Určuje minimální časové rozpětí (v minutách) mezi automaticky vytvářenými zálohami. Pokud čas, který uplynul od poslední zálohy, je menší než tento interval, pak nebude vytvořena nová záloha i když došlo ke změně v datech aplikace.

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice