Update cookies preferences
Promotic

Správce konfiguračních souborů - konfigurační okno

Popis:
Pomocí tohoto okna lze přidávat, mazat a editovat obsah XML a INI konfiguračních souborů aplikace (viz Popis struktury konfiguračních souborů XML a INI pro makro výraz $.cfgfile).
Každý registrovaný konfigurační soubor se opatří jedinečným identifikátorem (systémový název, malá písmena), pomocí kterého se bude z aplikace na konfigurační soubor následně odkazovat.
Hodnoty z konfiguračních souborů jsou pak přístupné pomocí makro výrazu $.cfgfile.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít:
- v kartě "PmaRoot > Aplikace"
- v konfiguračním okně makro výrazu $.cfgfile.
- v hlavním okně vývojového prostředí v menu " > Správce konfiguračních souborů".
Tlačítka - Seznam konfiguračních souborů:
NovýSlouží pro přidání nového konfiguračního souboru do aplikace. Pokud je zadána cesta k souboru který neexistuje, pak bude otevřeno okno, ve kterém lze zvolit, zda se má daný soubor na disku vytvořit nebo ne. Pokud je zaregistrován soubor, který neexistuje na disku, pak nelze editovat jeho obsah a v seznamu konfiguračních souborů bude zvýrazněn červenou barvou pozadí.
EditaceUmožňuje změnit identifikátor nebo cestu u vybraného konfiguračního souboru.
SmazatUmožňuje smazat vybraný konfigurační soubor z aplikace. Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře okno s upozorněním, ve kterém lze zvolit, zda se má soubor smazat také z disku.
UložitSlouží pro uložení provedených změn v obsahu vybraného konfiguračního souboru.
NahoruPřesune vybraný konfigurační soubor v seznamu o jednu pozici nahoru.
DolůPřesune vybraný konfigurační soubor v seznamu o jednu pozici dolů.
Tlačítka - Objektový editor:
PřidatSlouží pro přidání nové sekce nebo klíče na aktuální pozici ve struktuře konfiguračního souboru.
EditaceUmožňuje změnit identifikátor vybrané sekce nebo identifikátor a hodnotu vybraného klíče.
SmazatSmaže vybraný klíč nebo vybranou sekci včetně všech jejích klíčů a podsekcí.
NahoruPřesune vybranou sekci nebo klíč na dané úrovni o jednu pozici nahoru.
DolůPřesune vybranou sekci nebo klíč na dané úrovni o jednu pozici dolů.

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.