Promotic

Menedżer plików konfiguracyjnych - okno konfiguracyjne

Opis:
Przy pomocy tego okna można dodawać, usuwać oraz edytować zawartość plików konfiguracyjnych aplikacji XML oraz INI (patrz Opis struktury plików konfiguracyjnych XML oraz INI do zastosowania w makro wyrażeniu $.cfgfile).
Każdy rejestrowany plik konfiguracyjny zostanie wyposażony w unikalny identyfikator (nazwa systemowa, małe litery), przy pomocy którego można się z aplikacji odnosić do pliku konfiguracyjnego.
Wartości z plików konfiguracyjnych są później dostępne przy pomocy makro wyrażenia $.cfgfile.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:
- w karcie "PmaRoot > Aplikacja"
- w oknie konfiguracyjnym makro wyrażenia $.cfgfile.
- w głównym oknie środowiska deweloperskiego w menu " > Menedżer plików konfiguracyjnych".
Przyciski - Lista plików konfiguracyjnych:
NowySłuży do dodania nowego pliku konfiguracyjnego do aplikacji. Jeżeli określono ścieżkę do nieistniejącego pliku, wtedy zostanie wywołane okno, w którym można wybrać, czy dany plik na dysku należy otworzyć czy nie. Jeżeli istnieje zarejestrowany plik, który nie istnieje na dysku, wtedy nie można edytować jego zawartości a w liście plików konfiguracyjnych zostanie zaznaczony czerwonym tłem.
EdytujUmożliwia zmienić identyfikator lub ścieżkę dla wybranego pliku konfiguracyjnego.
UsuńUmożliwia usunąć wybrany plik konfiguracyjny z aplikacji. Po naciśnięciu tego przycisku zostanie wywołane okno z ostrzeżeniem, w którym można wybrać, czy dany plik usunąć również z dysku.
ZapiszSłuży do zapisania wykonanych zmian w zawartości wybranego pliku konfiguracyjnego.
W góręPrzesunie wybrany plik konfiguracyjny w liście o jedną pozycję w górę.
W dółPrzesunie wybrany plik konfiguracyjny w liście o jedną pozycję w dół.
Przyciski - Edytor obiektów:
DodajSłuży do dodania nowej sekcji lub klucza w bieżącej pozycji w strukturze pliku konfiguracyjnego.
EdytujUmożliwia zmienić identyfikator wybranej sekcji lub identyfikator oraz wartość wybranego klucza.
UsuńUsunie wybrany klucz lub wybraną sekcję włącznie z wszystkimi jej kluczami oraz podsekcjami.
W góręPrzesunie wybraną sekcję lub klucz w danej pozycji o jedną pozycję w górę.
W dółPrzesunie wybraną sekcję lub klucz w danej pozycji o jedną pozycję w dół.

Historia:
Pm8.03.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.