Update cookies preferences
Promotic

Aplikacja - karta obiektu PmaRoot

Opis:
Ustawienia podstawowe aplikacji.
Konfiguratory:
Główny język runtimeOkreśla główny język narodowy, który zostanie wykorzystany w uruchomionej aplikacji (w runtime) systemu PROMOTIC (jeżeli komponent wymagający lokalizowany tekst jawnie nie zaznaczy innego języka).
Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.
Jeżeli został wybrany identyfikator "develop" (rozwój), wtedy zostanie zastosowany język środowiska deweloperskiego. Notatka: Język dla środowiska deweloperskiego określa się w menu " > Ustawienia PROMOTIC" w konfiguratorze "Język środowiska deweloperskiego".
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Pm.RtLang.
Wszystkie wykorzystane językiLista wszystkich języków narodowych równocześnie wspieranych w uruchomionej aplikacji.
W liście powinien się znajdować również język zamieszczony w konfiguratorze "Główny język runtime". Jeżeli nie ma go w liście, wtedy zostanie automatycznie dopełniony.
Lista informuje system PROMOTIC o tym, które języki lokalizowanych tekstów aplikacji mają zostać wczytane do pamięci komputera po uruchomieniu aplikacji. Służy więc do optymalizacji wczytywania tak, żeby nie dochodziło do wczytania języków, których aplikacja nie będzie wspierać. Własną listę tworzę skróty poszczególnych języków oddzielona znakiem przecinek (,).
Jeżeli aplikacja jest przeznaczona tylko dla jednego języka, wtedy ten konfigurator powinien pozostać pusty.
Obecną listę języków stosuje dla obiektu PmaWebLang, który oferuje do Web serwera wersje językowe stron Webowych.
Typ licencji runtimeKonfigurator określa sposób przyszeregowania licencji aplikacji w runtime (patrz również Lista typów licencji systemu PROMOTIC).
LicKey1 - według nośnika licencyjnego (zezwól PmRtTestFree) (domyślnie) - Aplikacji zostanie przyszeregowana licencja, która znajduje się w odpowiednim kluczu licencyjnym (patrz hwkey,netkey,swkey). Jeżeli licencja nie zostanie odnaleziona, wtedy aplikacji zostanie przyszeregowana licencja PmRtTestFree (patrz PmFree).
LicKey2 - według nośnika licencyjnego (zabroń PmRtTestFree) - Aplikacji zostanie przyszeregowana licencja, która znajduje się w odpowiednim kluczu licencyjnym (patrz hwkey,netkey,swkey). Jeżeli licencja nie zostanie odnaleziona, wtedy aplikacji nie zostanie przyszeregowana licencja PmRtTestFree i dlatego aplikację nie będzie można uruchomić.
PmRtFree - bezpłatny runtime, ograniczona wielkość aplikacji - Aplikacji zostanie przyszeregowana licencja PmRtFree (patrz PmFree).
PmRtDemo - demo runtime, nieograniczona wielkość aplikacji - Aplikacji zostanie przyszeregowana licencja PmRtDemo. Opisywany tryb runtime umożliwia uruchomienie dowolnie dużej aplikacji w celach demonstracyjnych. Zawiera dialogi ostrzegawcze oraz czasowe ograniczenie działania aplikacji do 1 godziny. Nie jest przeznaczony do uruchamiania rzeczywistych aplikacji.
Ścieżka do pomocy runtimeŚcieżka do pliku pomocy (*.hlp), który będzie wywoływany w uruchomionej aplikacji po naciśnięciu przycisku "Pomoc" panela. Plik można wybrać przy pomocy przycisku. Patrz: Jak w aplikacji uruchamiać pomoc aplikacji.
Period odświeżania ekranówPeriod w sekundach, z jaką będą odświeżane (przerysowywane) aktywne panele aplikacji. Przerysowywane zostaną tylko te panele, które nie posiadają ustawionego konfiguratora > Ustawienie wyjściowych wartości sFramePars > Period odświeżania (refresh).
Domyślną wartością jest 0.5 sec.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Pm.Blinker.
W tym miejscu ustawiony period ma wpływ tylko na lokalne panele aplikacji. Period Web paneli należy ustawić w konfiguratorze "PmaPanel > Web serwer > Period odświeżania danych Web panela [s]".
Zatrzymanie aplikacji z potwierdzeniemJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy wyłączaniu aplikacji zostaje wywołane okno potwierdzające
Środowisko deweloperskie
Edycja aplikacji ze sprawdzeniem hasłaUstawienie upoważnienia do edycji aplikacji w środowisku deweloperskim. Patrz Upoważnienie do edycji aplikacji.
Jeżeli upoważnienie jest wymagana i jeżeli upoważnienie nie zostanie spełniona, wtedy środowisko deweloperskie nie zostanie otwarte.
Służy do zabezpieczenia edycji aplikacji i jej przeglądania przez osoby nieuprawnione. W celu zabezpieczenia uruchamiania runtime aplikacji PROMOTIC - patrz metoda Pm.LicenceInfo.
Ścieżki do folderów systemowych
#appres: - do danych źródłowych (resources: jpg,gif,avi,wav,...)Ścieżka do foldera zasobów (obrazki, dźwięki, ..) aplikacji. To znaczy do plików typu:
- obrazek (svg, png, jpg, bmp, gif, wmf ...) - stosuje na przykład obiekt PmgRasterImage.
- film (avi, mpeg, wmv, divx ...) - stosuje na przykład obiekt PmgVideo.
- dźwięk (wav) - stosuje na przykład metoda Pm.PlaySound.
Opisywana ścieżka zostanie wykorzystana, jeżeli pliki nie zostaną znalezione na zdefiniowanych ścieżkach ani w folderze aplikacji.
 
Do uzyskania ścieżki można zastosować #appres:.
Ten konfigurator jest wstępnie ustawiony na "#app:Resource", tzn. folder podrzędny Resource w folderze aplikacji.
#data: - do plików z danymiŚcieżka do foldera plików z danymi aplikacji. Na tą ścieżkę jest stosowna zapisywanie dowolnych plików z danymi.
W niektórych miejscach ścieżka taka jest wstępnie ustawiona:
- dla alarmów dla plików z rozszerzeniem *.al/*.dbf do podfoldera Alarm (#data:Alarm/). Patrz konfigurator "Foldery plików".
- dla eventów dla plików z rozszerzeniem *.ev/*.dbf do podfoldera Event (#data:Event/). Patrz konfigurator "Folder plików".
- dla trendów dla plików baz danych do podfoldera Trend (#data:Trend/). Patrz konfigurator "Prefiks nazwy kopii zapasowych (tabel)".
 
Do uzyskania ścieżki można zastosować #data:.
Ten konfigurator jest wstępnie ustawiony na "#app:Data", tzn. folder podrzędny Data w folderze aplikacji.
#cfg: - do plików konfiguracyjnychŚcieżka do foldera plików konfiguracyjnych aplikacji. Na tą ścieżkę jest zalecane zapisywanie plików zawierających informacje konfiguracyjne (informacje, które rzadko się zmieniają - w odróżnieniu od #data:).
W niektórych miejscach ścieżka taka jest wstępnie ustawiona (przy pomocy makra):
- dla alarmów dla plików z rozszerzeniem .ag (patrz konfigurator "Foldery plików").
- dla eventów dla plików z rozszerzeniem .eg (patrz konfigurator "Foldery plików").
- dla trendów dla plików z rozszerzeniem .tg we wstępnie ustawionym zdarzeniu przycisków "Wczytaj"/"Zapisz" Pmg obiektu Konfiguracja wstępna "Przeglądarka trendów z nagłówkiem i kontrolą".
 
Do uzyskania ścieżki można zastosować #cfg:.
Ten konfigurator jest wstępnie ustawiony na "#app:Cfg", tzn. folder podrzędny Cfg w folderze aplikacji.
#temp: - do plików tymczasowychŚcieżka do tymczasowych i pomocniczych plików środowiska deweloperskiego i trybu runtime aplikacji.
- Tryb runtime: zapisywana jest tutaj na przykład zawartość INFO systemu (patrz konfigurator "Drukuj zawartość do pliku").
- Środowisko deweloperskie: zapisywane są tutaj na przykład wyniki wyszukiwania lub zestawienie błędów podczas testu spójności aplikacji.
 
Do uzyskania ścieżki można zastosować #temp:.
Ten konfigurator jest wstępnie ustawiony na "#app:Temp", tzn. folder podrzędny Temp w folderze aplikacji.
Do systemowych plików z danymiŚcieżka do systemowych plików z danymi, tzn. do plików wytwarzanych bezpośrednio przez uruchomiony system PROMOTIC. Chodzi zwłaszcza o pliki LOG (patrz [Log]).
Ten konfigurator jest wstępnie ustawiony na "#app:", tzn. folder aplikacji.
Menedżer lokalizowanych tekstówOtworzy okno dla administracji lokalizowanych tekstów aplikacji: Menedżer lokalizowanych tekstów
Menedżer plików konfiguracyjnychOtworzy okno ustawień plików konfiguracyjnych aplikacji: Menedżer plików konfiguracyjnych
Menedżer kopii zapasowych aplikacjiOtworzy okno do administracji kopii zapasowych: Menedżer kopii zapasowych aplikacji
Menedżer skryptów aplikacjiOtworzy okno do administracji skryptów aplikacji: Menedżer skryptów aplikacji

Historia:
Pm9.00.06: Nowy konfigurator "Typ licencji runtime" do ustawienia sposobu przydzielenia licencji dla aplikaji w runtime.
Pm8.02.02: Nie można było przejść do trybu edycji w przypadku aplikacji zabezpieczonej przez hasło (patrz konfigurator "Edycja aplikacji ze sprawdzeniem hasła") (błąd pojawił się w wersji Pm8.2.1).
Pm8.02.01: Usunięty konfigurator "Przy otwarciu aplikacji przejdź do runtime". To znaczy, że z deweloperskim kluczem sprzętowym aplikacja uruchamia się w trybie deweloperskim. Dla aplikacji PmFree można w konfiguratorze "Typ licencji runtime" określić, czy dana aplikacja ma być uruchamiana w środowisku deweloperskim lub w runtime.
Pm8.02.00: Systemowe pliki z danymi (np. plik Aplikacja.log) są standardowo zapisywane w folderze aplikacji.
Teraz to ustawienie można zmienić w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > Do systemowych plików z danymi".
© MICROSYS, spol. s r.o.