Promotic

Aplikacja - karta obiektu PmaRoot

Opis:
Ustawienia podstawowe aplikacji.
Konfiguratory:
Główny język runtimeOkreśla główny język narodowy, który zostanie wykorzystany w uruchomionej aplikacji (w trybie runtime) systemu PROMOTIC (jeżeli komponent wymagający zlokalizowany tekst jawnie nie zaznaczy innego języka).
Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC.
Jeżeli został wybrany identyfikator "develop" (rozwój), wtedy zostanie zastosowany język środowiska deweloperskiego. Notatka: Język dla środowiska deweloperskiego określa się w menu " > Ustawienia PROMOTIC" w konfiguratorze "Język środowiska deweloperskiego".
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Pm.RtLang.
Wszystkie wykorzystane językiLista wszystkich języków narodowych równocześnie wspieranych w uruchomionej aplikacji.
W liście powinien się znajdować również język zamieszczony w konfiguratorze "Główny język runtime". Jeżeli nie ma go na liście, wtedy zostanie automatycznie dopełniony.
Lista informuje system PROMOTIC o tym, które języki w tekstach lokalizowanych aplikacji mają zostać wczytane do pamięci komputera po uruchomieniu aplikacji. Służy więc do optymalizacji wczytywania tak, żeby nie dochodziło do wczytania języków, których aplikacja nie będzie wspierać. Własną listę tworzę skróty poszczególnych języków oddzielona znakiem przecinek (,).
Jeżeli aplikacja jest przeznaczona tylko dla jednego języka, wtedy niniejszy konfigurator powinien pozostać pusty.
Obecną listę języków stosuje dla obiektu PmaWebLang, który oferuje do Web serwera wersje językowe stron Web-owych.
Typ licencji runtimeKonfigurator określa sposób przyszeregowania licencji aplikacji w trybie runtime (patrz również Lista typów licencji systemu PROMOTIC).
LicKey1 - według klucza licencyjnego (zezwól PmRtTestFree) (domyślnie) - Aplikacji zostanie przyszeregowana licencja, która znajduje się w odpowiednim kluczu licencyjnym (patrz hwkey,netkey,swkey). Jeżeli licencja nie zostanie odnaleziona, wtedy aplikacji zostanie przyszeregowana licencja PmRtTestFree (patrz PmFree).
LicKey2 - według klucza licencyjnego (zabroń PmRtTestFree) - Aplikacji zostanie przyszeregowana licencja, która znajduje się w odpowiednim kluczu licencyjnym (patrz hwkey,netkey,swkey). Jeżeli licencja nie zostanie odnaleziona, wtedy aplikacji nie zostanie przyszeregowana licencja PmRtTestFree i dlatego aplikację nie będzie można uruchomić.
PmRtFree - bezpłatny runtime, ograniczona wielkość aplikacji - Aplikacji zostanie przyszeregowana licencja PmRtFree (patrz PmFree).
PmRtDemo - demo runtime, nieograniczona wielkość aplikacji - Aplikacji zostanie przyszeregowana licencja PmRtDemo. Opisywany tryb runtime umożliwia uruchomienie dowolnie dużej aplikacji w celach demonstracyjnych. Zawiera dialogi ostrzegawcze oraz czasowe ograniczenie działania aplikacji do 1 godziny. Nie jest przeznaczony do uruchamiania rzeczywistych aplikacji.
Ścieżka do pomocy runtimeŚcieżka do pliku pomocy (*.hlp), który będzie wywoływany w uruchomionej aplikacji po naciśnięciu przycisku Pomoc panela. Plik można wybrać przy pomocy przycisku. Patrz: Jak w aplikacji uruchamiać pomoc aplikacji.
Period odświeżania ekranówPeriod w sekundach, z jaką będą odświeżane (przerysowywane) aktywne panele graficzne aplikacji. Przerysowywane zostaną tylko te panele, które nie posiadają ustawionego konfiguratora PmaPanel > Ustawienie wyjściowych wartości sFramePars > Period odświeżania (refresh). Wstępnie ustawioną wartością jest 0.5 sec.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Pm.Blinker.
W tym miejscu ustawiony period ma wpływ tylko na lokalne panele aplikacji. Period Web paneli należy ustawić w konfiguratorze "PmaPanel > Web serwer > Period odświeżania danych Web panelu [s]".
Zatrzymanie aplikacji z potwierdzeniemJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy wyłączaniu aplikacji zostaje wywołane okno potwierdzające
Środowisko deweloperskie
Edycja aplikacji ze sprawdzeniem hasłaUstawienie upoważnienia umożliwiające edycję aplikacji w środowisku deweloperskim. Patrz Upoważnienie do edycji aplikacji.
Jeżeli upoważnienie jest wymagana i jeżeli upoważnienie nie zostanie spełniona, wtedy środowisko deweloperskie nie zostanie otwarte.
Służy do zabezpieczenia edycji aplikacji i jej przeglądania przez osoby nieuprawnione. W celu zabezpieczenia uruchamiania runtime aplikacji PROMOTIC - patrz metoda Pm.LicenceInfo.
Ścieżki do folderów systemowych
Do systemowych plików z danymiŚcieżka do systemowych plików z danymi, tzn. do plików wytwarzanych bezpośrednio przez uruchomiony system PROMOTIC. Chodzi zwłaszcza o pliki LOG (patrz [Log]).
Konfigurator ten jest wstępnie ustawiony na "#app:", tzn. folder aplikacji.
#appres: - do danych źródłowych (resources: jpg,gif,avi,wav,...)Ścieżka do zasobów (obrazki, dźwięki, ..) aplikacji To znaczy do plików typu:
- obrazek (svg, png, jpg, bmp, gif, wmf ...) - stosuje na przykład obiekt PmgRasterImage.
- film (avi, mpeg, wmv, divx ...) - stosuje na przykład obiekt PmgVideo.
- dźwięk (wav) - stosuje na przykład metoda Pm.PlaySound.

Opisywana ścieżka zostanie wykorzystana, jeżeli pliki nie zostaną znalezione na zdefiniowanych ścieżkach ani w folderze aplikacji. W celu uzyskania ścieżki można zastosować #appres:.
Konfigurator ten jest wstępnie ustawiony na "#app:Resource", tzn. folder podrzędny Resource w folderze aplikacji.
#data: - do plików z danymiŚcieżka do plików z danymi aplikacji. Na tą ścieżkę jest stosowna zapisywanie dowolnych plików z danymi. W celu uzyskania ścieżki można zastosować #data:. W niektórych miejscach ścieżka taka jest wstępnie ustawiona:
- dla alarmów dla plików z rozszerzeniem *.al/*.dbf do foldera podrzędnego Alarm (#data:Alarm/). Patrz konfigurator "Foldery plików".
- dla eventów dla plików z rozszerzeniem *.ev/*.dbf do foldera podrzędnego Event (#data:Event/). Patrz konfigurator "Folder plików".
- dla trendów dla plików baz danych do foldera podrzędnego Trend (#data:Trend/). Patrz konfigurator "Prefiks nazwy kopii zapasowych (tabel)".

Konfigurator ten jest wstępnie ustawiony na "#app:Data", tzn. folder podrzędny Data w folderze aplikacji.
#cfg: - do plików konfiguracyjnychŚcieżka do plików konfiguracyjnych aplikacji. Na tą ścieżkę jest zalecane zapisywanie plików zawierających informacje konfiguracyjne (informacje, które rzadko się zmieniają - w odróżnieniu od #data:). W celu uzyskania ścieżki można zastosować #cfg:. W niektórych miejscach ścieżka taka jest wstępnie ustawiona (przy pomocy makra):
- dla alarmów dla plików z rozszerzeniem *.ag (patrz konfigurator "Foldery plików").
- dla eventów dla plików z rozszerzeniem *.eg (patrz konfigurator "Foldery plików").
- dla trendów dla plików z rozszerzeniem *.tg we wstępnie ustawionym zdarzeniu przycisków "Wczytaj"/"Zapisz" Pmg obiektu Konfiguracja wstępna "Przeglądarka trendów z nagłówkiem".

Konfigurator ten jest wstępnie ustawiony na "#app:Cfg", tzn. folder podrzędny Cfg w folderze aplikacji.
#temp: - do plików tymczasowychŚcieżka do tymczasowych i pomocniczych plików środowiska deweloperskiego i trybu runtime aplikacji.
Konfigurator ten jest wstępnie ustawiony na "#app:Temp", tzn. folder podrzędny Temp w folderze aplikacji.
Menedżer tekstów zlokalizowanychOtworzy okno dla administracji lokalnych tekstów aplikacji: Menedżer tekstów zlokalizowanych
Menedżer plików konfiguracyjnychOtworzy okno ustawień plików konfiguracyjnych aplikacji: Menedżer plików konfiguracyjnych
Menedżer kopii zapasowych aplikacjiOtworzy okno do administracji kopii zapasowych: Menedżer kopii zapasowych aplikacji
Menedżer skryptów aplikacjiOtworzy okno do administracji skryptów aplikacji: Menedżer skryptów aplikacji

Historia:
Pm9.00.06: Nowy konfigurator "Typ licencji runtime" dla ustawienia sposobu przydzielenia licencji dla aplikaji w trybie runtime.
Pm8.02.02: Nie można było przejść do trybu edycji w przypadku aplikacji zabezpieczonej przez hasło (patrz konfigurator "Edycja aplikacji ze sprawdzeniem hasła") (błąd pojawił się w wersji Pm8.2.1).
Pm8.02.01: Usunięty konfigurator "Przy otwarciu aplikacji przejdź do runtime". To znaczy, że z deweloperskim kluczem sprzętowym aplikacja uruchamia się w trybie deweloperskim. Dla aplikacji PmFree można w konfiguratorze "Typ licencji runtime" określić, czy dana aplikacja ma być uruchamiana w trybie deweloperskim lub runtime.
Pm8.02.00: Systemowe pliki z danymi (np. plik Aplikacja.log) są standardowo zapisywane w folderze aplikacji.
Obecnie to ustawienie można zmienić w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > Do systemowych plików z danymi".
© MICROSYS, spol. s r. o.