Promotic

Upoważnienie do edycji aplikacji - okno konfiguracyjne

Opis:
Służy do zabezpieczenia adycji i przeglądania aplikacji przed nieupoważnionymi użytkownikami.
Jeżeli upoważnienie jest wymagana i jeżeli upoważnienie nie zostanie spełniona, wtedy środowisko deweloperskie nie zostanie otwarte.
Konfiguratory:
HasłoHasło zabezpieczające przejście do trybu edycji aplikacji.
Potwierdź hasłoKontrolne powtórne wprowadzenie hasła.
Lista kluczy licencyjnychZwiązanie edycji aplikacji do konkretnego numeru (numerów) kluczy licencyjnych oraz/lub do Unikalny numer użytkownika (PmUserNumber).

Lista składa się z poszczególnych pozycji, które są oddzielone separatorem " | " (włącznie z spacją po każdej stronie). Pozycja przedstawia:
- albo numer licencji poprzedzone przedrostkiem 'k' (np. k1028)
- albo Unikalny numer użytkownika (PmUserNumber) poprzedzone przedrostkiem 'g' (np. g200).


Do spełnienia warunku wystarczy, aby w liście była spełniona tylko jedna pozycja (między pozycjami więc można zastosować operację logiczną 'albo').

Numer licencji jest unikalny i nie istnieją dwa klucze o tym samym numerze. Numer ten jednak nie jest zbyt odpowiednim do zabezpieczenia aplikacji, ponieważ:
- przy zgubie takiego klucza można zakupić inny klucz, który jednak będzie mieć inny numer a więc edycja aplikacji z nowym kluczem nie będzie możliwa.
- firma może posiadać więcej kluczy sprzętowych i chce, żeby aplikację można było zmieniać z każdym z nich.

Dlatego bardziej stosownym do zabezpieczenia jest wykorzystanie PmUserNumber, ponieważ numer ten jest określony tylko dla danej firmy i ten sam numer może być zapisany do kilku kluczy deweloperskich (lub nawet runtime) tej firmy.

Przykład: Zezwolenie edycji aplikacji tylko dla klucza sprzętowego o numerze 1028 (klucz administratora aplikacji u klienta) lub dla dowolnego klucza sprzętowego zawierającego Unikalny numer użytkownika (PmUserNumber) 200:
k1028 | g200
Notatka:
W celu zabezpieczenia uruchamiania trybu runtime aplikacji PROMOTIC patrz metoda Pm.LicenceInfo.
Nawigacja:
 
 
- Upoważnienie do edycji aplikacji
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.