Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ustawienia INFO systemu

Opis:
Ustawienia właściwości INFO systemu w środowisku deweloperskim oraz w trybie runtime.
Pozycje konfiguracji:
Maksymalna ilość wierszy w pozycji "Debug_info"Maksymalna ilość wierszy wyświetlonych w pozycji "Debug_info". Do tej pozycji można dodawać nowe wiersze przy pomocy metody Pm.Debug.
Drukuj zawartość do plikuWstępnie ustawiona ścieżka dla pliku, do którego zostani zapisana zawartość okna INFO systemu po naciśnięciu przycisku "Druk do pliku". Domyślnie: #temp:Info.txt.
Zapis stanu INFO systemu do pliku INI aplikacjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas zamykania okna INFO systemu zostanie do pliku INI aplikacji zapisana pozycja oraz rozmiar okna, prędkość odświeżania oraz stan ostatnio przeglądanej zakładki (włącznie z szerokością kolumn).
Wczytanie stanu INFO systemu z pliku INI aplikacjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas otwierania okna INFO systemu zostanie z pliku INI aplikacji odczytana pozycja oraz rozmiar okna, prędkość odświeżania oraz stan ostatnio przeglądanej zakładki (włącznie z szerokością kolumn).

Historia:
Pm8.03.03: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice