Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Administrator tekstów zlokalizowanych

Opis:
Przy pomocy tego okna można edytować bieżące pliki XML zawierające lokalizowane teksty lub wytwarzać nowe pliki a tam tworzyć pozycje z tekstami dla wybranych wspieranych języków.

Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:

- W oknie konfiguracyjnym makro wyrażenia $.text.
Pozycje konfiguracji:
PlikSłuży do zmiany bieżąco wybranego pliku.
Zapisz plikZapisze wszystkie wykonane zmiany do pliku.
Nowy plikWytworzy nowy plik użytkownika w katalogu aplikacji.
Usuń plikUsunie bieżąco wybrany plik.
Wyświetlone językiWyświetli dialogi do zmiany wspieranych lub wyświetlanych języków.
DodajWyświetli okno dodania nowej pozycji.
EdytujWyświetli okno edycji wybranej pozycji.
UsuńUsunie wybraną pozycję
W góręPrzesunie wybraną pozycję w liście o jedno miejsce do góry.
W dółPrzesunie wybraną pozycję w liście o jedno miejsce w dół.
EksportWykona eksport tekstów lokalizowanych do pliku CSV.
ImportWykona import tekstów lokalizowanych z pliku CSV.
KopiujSkopiuje do schowka Windows wyrażenie zawierające wybrany identyfikator lub całe makro wyrażenie. Wyrażenie ze schowka Windows można później wkleić w odpowiednim miejscu aplikacji.
NotepadOtworzy aktualnie wybrany XML plik za pomocą aplikacji Notepad.
WyszukajSłuży do wprowadzenia tekstu, który ma zostać wyszukany w aktualnie wyświetlonej tabelce lokalizowanych tekstów. Do wyszukiwania dochodzi automatycznie podczas dowolnej zmiany tekstu konfiguratora, przy czym są zaznaczone wszystkie komórki zawierające określony tekst. Przy pomocy przycisków "Wyszukaj następny" oraz "Wyszukaj poprzedni" można poruszać się pomiędzy pojedyńczymi wynikami wyszukiwanego tekstu.
Wyszukaj w kolumnachSłuży do wprowadzenia identyfikatora kolumny, w której ma przebiegać wyszukiwanie. W taki sposób można ograniczyć wyszukiwanie na przykład tylko tekstów w danym języku. Jeżeli zaznaczono "Wszystkie kolumny", wtedy dany tekst będzie wyszukiwany w całej tabelce lokalizowanych tekstów.
Notatka:

Opis dla wytworzenia nowego lokalizowanego pliku z edycją tekstów:

- Przy pomocy przycisku Nowy plik oraz wprowadzeniem nazwy Rozszerzenie pliku zostanie wytworzony plik.
- Przy pomocy przycisku Wyświetlone języki oraz wyborem pozycji Wspierane języki w oknie można wybrać żądane języki dla aplikacji.
- Znów przy pomocy przycisku Wyświetlone języki, ale wyborem pozycji Wyświetlone języki można wybrać te języki, które są żądane do wyświetlenia podczas edycji.
- Przy pomocy przycisku Dodaj zostanie wywołane okno, w którym przy pomocy konfiguratora id zostanie wytworzona nowa pozycja dla lokalizowanego tekstu. Następne konfiguratory służą już slouží do zapisu konkretnych lokalizowanych tekstów.
- Przy pomocy przycisku OK zostanie zakończona edycja.
- W taki sposób powstanie plik, którego struktura jest opisana w Makro wyrażenie $.text.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice