Promotic

Menedżer tekstów zlokalizowanych - okno konfiguracyjne

Opis:
Przy pomocy tego okna można edytować bieżące pliki XML zawierające lokalizowane teksty lub wytwarzać nowe pliki a tam tworzyć pozycje z tekstami dla wybranych wspieranych języków.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:
- w oknie konfiguracyjnym makro wyrażenia $.text.
- w menu " > Menedżer tekstów zlokalizowanych" w głównym oknie środowiska deweloperskiego.
Konfiguratory:
PlikSłuży do zmiany bieżąco wybranego pliku.
Zapisz plikZapisze wszystkie wykonane zmiany do pliku.
Nowy plikWytworzy nowy plik użytkownika w folderze aplikacji.
Usuń plikUsunie bieżąco wybrany plik.
Wyświetlone językiWyświetli dialogi do zmiany wspieranych lub wyświetlanych języków.
DodajWyświetli okno dodania nowej pozycji.
EdytujWyświetli okno edycji wybranej pozycji.
UsuńUsunie wybraną pozycję
W góręPrzesunie wybraną pozycję w liście o jedno miejsce w górę.
W dółPrzesunie wybraną pozycję w liście o jedno miejsce w dół.
EksportWykona eksport tekstów lokalizowanych do pliku CSV.
ImportWykona import tekstów lokalizowanych z pliku CSV.
KopiujSkopiuje do schowka Windows wyrażenie zawierające wybrany identyfikator lub całe makro wyrażenie. Wyrażenie ze schowka Windows można później wkleić w odpowiednim miejscu aplikacji.
NotepadOtworzy aktualnie wybrany XML plik za pomocą aplikacji Notepad.
WyszukajSłuży do wprowadzenia tekstu, który ma zostać wyszukany w aktualnie wyświetlonej tabelce lokalizowanych tekstów. Do wyszukiwania dochodzi automatycznie podczas dowolnej zmiany tekstu w konfiguratorze, przy czym są zaznaczone wszystkie komórki zawierające określony tekst. Przy pomocy przycisków "Wyszukaj następny" oraz "Wyszukaj poprzedni" można poruszać się pomiędzy pojedyńczymi wynikami wyszukiwanego tekstu.
Wyszukaj w kolumnachSłuży do wprowadzenia identyfikatora kolumny, w której ma przebiegać wyszukiwanie. W taki sposób można ograniczyć wyszukiwanie na przykład tylko tekstów w danym języku. Jeżeli zaznaczono "Wszystkie kolumny", wtedy dany tekst będzie wyszukiwany w całej tabelce lokalizowanych tekstów.
Notatka:
Opis dla wytworzenia nowego lokalizowanego pliku z edycją tekstów:
- Przy pomocy przycisku Nowy plik oraz wprowadzeniem nazwy Rozszerzenie pliku zostanie wytworzony plik.
- Przy pomocy przycisku Wyświetlone języki oraz wyborem pozycji Wspierane języki w oknie można wybrać żądane języki dla aplikacji.
- Znów przy pomocy przycisku Wyświetlone języki, ale wyborem pozycji Wyświetlone języki można wybrać te języki, które są żądane do wyświetlenia podczas edycji.
- Przy pomocy przycisku Dodaj zostanie wywołane okno, w którym przy pomocy konfiguratora id zostanie wytworzona nowa pozycja dla lokalizowanego tekstu. Następne konfiguratory służą już slouží do zapisu konkretnych lokalizowanych tekstów.
- Przy pomocy przycisku OK zostanie zakończona edycja.
- W taki sposób jest wytworzony plik, którego struktura jest opisana w Makro wyrażenie $.text.

Historia:
Pm8.03.11: dodano możliwość importu/eksportu do CSV.
Pm8.02.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.