Update cookies preferences
Promotic

Import lokalizowanych tekstów - okno konfiguracyjne

Opis:
W tym oknie należy określić parametry importu lokalizowanych tekstów z pliku tekstowego typu CSV.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć przy pomocy przycisku "Import" w oknie "Menedżer lokalizowanych tekstów".
Konfiguratory:
Wczytaj z plikuŚcieżka do pliku na dysku, z którego zostaną wczytane lokalizowane teksty.
Separator wartościSłuży do wyboru znaku, który zostanie zastosowany jako separator wartości w pliku CSV.
średnik
przecinek
tabulator
spacja
Sposób wczytaniaSłuży do ustawienia dodatkowych parametrów importu lokalizowanych tekstów.
Usuń istniejące teksty i importuj nowe teksty - W aktualnie wybranym pliku lokalizowanych tekstów zostaną usunięte wszystkie istniejące teksty a następnie zostaną zaimportowane nowe teksty.
zachowaj istniejące teksty i importuj nowe teksty - W aktualnie wybranym pliku lokalizowanych tekstów zostaną zachowane wszystkie istniejące teksty a do nich zostaną zaimportowane nowe teksty.
Import pozycji o zgodnych IdOkreśla, w jaki sposób zostaną wczytane nowe pozycje, które posiadają zgodny identyfikator z Id niektórej z już istniejących pozycji.
zachowaj istniejącą pozycję, nową pozycję nie importuj - Istniejąca pozycja zostanie w pliku zachowana bez zmian a nowa pozycja o zgodnym Id nie zostanie zaimportowana.
Usuń istniejącą pozycję, importuj nową pozycję - Istniejąca pozycja zostanie usunięta a nowa pozycja o zgodnym Id zostanie zaimportowana.
zachowaj istniejącą pozycję oraz połącz języki obu pozycji - Istniejąca pozycja zostanie w pliku zachowana, nowa pozycja o zgodnym Id nie zostanie zaimportowana a teksty obu pozycji zostaną połączone. Teksty w języku, który jest zawarty tylko w istniejącej pozycji, zostaną zachowane bez zmian. Teksty w języku, który jest zawarty tylko w nowej pozycji, zostaną do istniejącej pozycji dodane. Teksty w języku, który jest zawarty w obu pozycjach, zostaną w istniejącej pozycji zastąpione tekstami nowej pozycji.
zachowaj istniejącą pozycję oraz zmień identyfikator nowej pozycji - Istniejąca pozycja zostanie w pliku zachowana bez zmian a identyfikator nowej pozycji zostanie zmienione tak, żeby w ramach pliku było unikalne.

Historia:
Pm8.03.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.