Promotic

Import lokalizovaných textů - konfigurační okno

Popis:
V tomto okně se zadávají parametry pro import lokalizovaných textů z textového souboru typu CSV.
Toto konfigurační okno lze otevřít tlačítkem "Import" v okně "Správce lokalizovaných textů".
Konfigurátory:
Načíst ze souboruCesta k souboru na disku, z něhož budou lokalizované texty načteny.
Oddělovač hodnotSlouží pro výběr znaku, který je použit jako oddělovač hodnot v souboru CSV.
středník
čárka
tabulátor
mezera
Způsob načteníSlouží pro nastavení dodatečných parametrů importu lokalizovaných textů.
Smazat existující texty a importovat nové texty - Budou smazány všechny existující texty v aktuálně zvoleném souboru lokalizovaných textů a poté naimportovány nové texty.
ponechat existující texty a importovat nové texty - Budou ponechány všechny existující texty v aktuálně zvoleném souboru lokalizovaných textů a k nim naimportovány nové texty.
Import položek s duplicitním IdUrčuje, jak budou načteny nové položky, které mají identifikátor shodný s identifikátorem některé již existující položky.
ponechat existující položku, novou položku neimportovat - Existující položka bude v souboru ponechána beze změny a nová položka se shodným identifikátorem nebude naimportována.
Smazat existující položku, importovat novou položku - Existující položka bude smazána a nová položka se shodným identifikátorem bude naimportována.
ponechat existující položku a sloučit jazyky obou položek - Existující položka bude v souboru ponechána, nová položka se shodným identifikátorem nebude naimportována a texty obou položek budou sloučeny. Texty v jazyce, který se nachází pouze v existující položce, budou ponechány beze změny. Texty v jazyce, který se nachází pouze v nové položce, budou do existující položky přidány. Texty v jazyce, který se nachází v obou položkách, budou v existující položce nahrazeny texty nové položky.
ponechat existující položku a změnit identifikátor nové položky - Existující položka bude v souboru ponechána beze změny a identifikátor nové položky bude změněn tak, aby byl v rámci souboru jedinečný.

Historie:
Pm8.03.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.