Update cookies preferences
Promotic

Ustawienia środowiska deweloperskiego - okno konfiguracyjne

Opis:
Ustawienia wybranych właściwości środowiska deweloperskiego systemu PROMOTIC.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w oknie "Ustawienia PROMOTIC".
Konfiguratory:
Język środowiska deweloperskiegoWybór języka środowiska deweloperskiego (język działającej aplikacji określa się w konfiguratorze "PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime")
czeski
angielski
polski
Sortować obiekty w drzewie tylko według nazwyJeżeli jest zaznaczone, wtedy są to Pma obiekty w drzewie Pma obiektów posortowane według nazwy.
W innym przypadku obiekty nie są posegregowane i w drzewie następują po sobie w kolejności ich wytwarzania.
Edytowany obiekt zapisywać bez pytańJeżeli nie jest zaznaczone, wtedy przy zakończeniu edycji niezapisanego Pma obiektu zostanie otwarty okno z pytaniem, czy zapisać.
Ścieżka do edytoru XMLŚcieżka do edytora, który zostanie itwarty po wykonaniu eksportu danych ze środowiska edytora obiektów Pma lub edytora grafiki. Jest wykonywane tylko jeżeli jest umożliwione otwarcie tego właśnie edytora. Patrz: Eksport danych do pliku tekstowego XML.
Zastosowanie innej czcionki w środowisku deweloperskimJeżeli jest zaznaczone, wtedy można ustawić własną czcionkę, ktąra będzie zastosowana w środowisku deweloperskim PROMOTIC.
Przy zmianie wielkości czcionki dojdzie również do dostosowania wszystkich dialogów w ten sposób, żeby także ze zmienioną czcionką rozmieszczenie dialogów zostało takie samo.
Umożliwia stosowanie systemu PROMOTIC również na ekranach z bardzo gęstym rasterem, gdzie w innym przypadku czcionka jest drobna.
Dla zmiany czcionki w uruchomionej aplikacji patrz konfigurator "Stosuj inną czcionkę w oknach systemowych".
Czcionka środowiska deweloperskiegoSłuży do ustawienia własnej czcionki, która zostanie zastosowana w środowisku deweloperskim.

© MICROSYS, spol. s r.o.