Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAppError - zdarzenie objektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy powstaniu błędu globalnego w aplikacji.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Type - (Integer) Typ błędu
0 - dokładniej nieokreślony typ błędu
1 - błąd skryptu
2 - błąd panelu
3 - błąd w komunikacji (łącze szeregowe, Ethernet, Web, DDE, itd.)
pEvent.Ident - (String) Tekstowy opis (identyfikator) błędu
pEvent.Note - (String) Notatka do danego błędu
pEvent.Counter - (Long) Ilość zaistniałych błędów o danym identyfikatorze.
Notatka:

Jeżeli w aplikacji dojdzie do błędu, wtedy jest on wychwycony i opracowany tak, żeby aplikacja mogła dalej funkcjonować. Błąd jest zapisany do INFO systemu i zostanie wywołane zdarzenie onAppError. W tym zdarzeniu można na przykład wywołać alarm lub inne czynności według wymogów projektanta.

W przypadku błędów skryptu jest wychwycane tylko pierwsze wystąpienie danego błędu (tylko jeżeli pEvent.Counter jest 1), żeby powstała pętla nieskończona, jeżeli błąd znalazłby się w skrypcie zdarzenia onAppError.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice