Promotic

onAppError - zdarzenie obiektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy powstaniu błędu globalnego w aplikacji.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Type - (Long) [do odczytu] Typ błędu (karta w INFO systemie)
0 - błąd globalny
1 - błąd skryptu
2 - błąd panela
3 - błąd w komunikacji (łącze szeregowe, Ethernet, Web, DDE, itd.)
4 - błąd bazy danych
5 - błąd aplikacji
pEvent.Ident - (String) [do odczytu] Tekstowy opis (identyfikator) błędu
pEvent.Note - (String) [do odczytu] Notatka do danego błędu
pEvent.Counter - (Long) [do odczytu] Ilość zaistniałych błędów o danym identyfikatorze.
Notatka:
Jeżeli w aplikacji dojdzie do błędu, wtedy jest on wychwycony i opracowany tak, żeby aplikacja mogła dalej funkcjonować. Błąd jest zapisany do INFO systemu i zostanie wywołane zdarzenie onAppError. W tym zdarzeniu można na przykład wywołać alarm lub inne czynności według wymogów projektanta.
W przypadku błędów skryptu jest wychwycane tylko pierwsze wystąpienie danego błędu (tylko jeżeli pEvent.Counter jest 1), żeby powstała pętla nieskończona, jeżeli błąd znalazłby się w skrypcie zdarzenia onAppError.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sErr = "AppError: Type=" + pEvent.Type + ", Ident=" + pEvent.Ident + ", Note=" + pEvent.Note + ", Counter=" + pEvent.Counter;
Pm.Debug(sErr);
© MICROSYS, spol. s r.o.