Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAppStartEnd - zdarzenie objektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po zakończeniu uruchamiania aplikacji, tzn. po zdarzeniu onAppStartBegin i po wytworzeniu wszystkich Pma obiektów (we wszystkich obiektach zostało wywołane zdarzenie onStart).
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice