Update cookies preferences
Promotic

onAppStartEnd - zdarzenie obiektu PmaRoot

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu uruchamiania aplikacji, tzn. po zdarzeniu onAppStartBegin i po wytworzeniu wszystkich Pma obiektów (we wszystkich obiektach zostało wywołane zdarzenie onStart).
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaRoot obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Patrz również:
- PmaRoot.onAppStopEnd (zdarzenie)
Przykład:
Wczyta użytkowników zapisanych przy pomocy Konfiguracja wstępna "Runtime administracja użytkowników".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Pm("/AdminUsers").Methods.InitUsers();
© MICROSYS, spol. s r.o.