Promotic

onAppStartEnd - událost objektu PmaRoot

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení spouštění aplikace, tzn. po události onAppStartBegin a po vytvoření všech Pma objektů (u všech objektů již byla vyvolána událost onStart).
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Viz také:
Příklad:
Načte uživatele uložené pomocí Předkonfigurace "Runtimová správa uživatelů".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Pm("/AdminUsers").Methods.InitUsers();
© MICROSYS, spol. s r.o.