Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Oprávnění - karta objektu PmaRoot

Popis:
V této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Seznam oprávnění objektu:
AppStopPovolení/zákaz zastavení aplikace.

Je to určení uživatelů, kteří mohou zastavit tuto aplikaci.

Aplikaci lze zastavit metodou Pm.AppStop.

Nemá smysl pro síťové uživatele.

EditUsersPovolení/zákaz editace uživatelů ve spuštěné aplikaci.

Je to určení uživatelů, kteří mohou editovat jiné uživatele. Uživatele lze editovat metodou Pm.WndEditUsers.

Nemá smysl pro síťové uživatele.

InfoEditPovolení/zákaz editace vlastností a volání metod v INFO systému. Nemá smysl pro síťové uživatele.
 
Do editace/volání se dostanete následujícím postupem:

V runtime vyvolejte okno INFO systému, ve stromu vyberte položku PmaRoot (pokud je tato položka povolena, viz oprávnění "InfoShowApp") a v ní vyberte objekt, v němž chcete editovat vlastnost nebo volat metodu/událost. Ve vybraném objektu v příslušné kartě označte vlastnost, kterou chcete editovat (nebo vyberte metodu/událost kterou chcete volat) a klikněte pravým tlačítkem myši. V lokálním menu vyberte položku Edit (nebo Call nebo podobnou) pro provedení požadované akce.

 
Lze editovat vlastnosti:
- hodnoty proměnných v objektu PmaData, PmaDataTable a PmaCommMsg.
- vlastnost UpdateEnabled a UpdateRate v objektu PmaCommGroup.
 
Lze volat metody a události v objektech:
- PmaCommMsg: Lze volat metodu Run nebo emulovat vyvolání události onEndOfTransfer.
- PmaCommGroup: Lze volat metodu Refresh nebo emulovat vyvolání události onDataReceive.
- PmaOpcDaClientGroup: Lze emulovat vyvolání události onDataReceive.
- PmaPanel: Lze otevřít/zavřít okno nebo volat metody v kartě "Metody".
- PmaFolder: Lze volat metody v kartě "Metody".
InfoShowPovolení/zákaz zobrazení prohlížeče INFO systému.

Je to určení uživatelů, kteří mohou zobrazit prohlížeč INFO systému.

Nemá smysl pro síťové uživatele.

InfoShowAppPovolení/zákaz zobrazení úplného stromu objektů aplikace v INFO systému.

Jedná se o zobrazení položky INFO systému (na první úrovni stromu), s názvem PmaRoot.

WebMethodsPovolení/zákaz volání metod z Webu.

Je to určení uživatelů, kteří mohou využívat volání globálních metod pomocí Pm.Methods. Globální metody jsou definovány v kartě "Metody" objektu PmaRoot, a lze je volat i ve Web obrazu.

Má smysl pouze pro síťové uživatele.

Podobné je oprávnění "PmaPanel > Oprávnění > WebMethods", které je určeno pro povolení volání metod obrazu.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice