Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Refresh - metoda objektu PmaCommGroup

Popis:
Čtení (obnovení) všech hodnot skupiny dat definovaných v záložce "Data" a dat registrovaných do tohoto objektu pomocí datového rozšíření ExtComm.
Syntaxe:
Boolean Refresh()
Volání:
oCommGroup.Refresh()
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Metoda Refresh je asynchronní operace, tzn. že po ukončení této metody nemusí být data obnovena. Metoda jen způsobí, že se začnou data přenášet a po ukončení přenosu je vyvolána událost onDataReceive.
 
Metoda Refresh se nemusí volat, pokud konfigurátor "Obnovování dat povoleno" je zatržen, protože tehdy jsou data "čtena" automaticky. Metodu však lze volat i když je tento konfigurátor je zatržen - tehdy tato metoda posune periodu automatického přenosu a jeden přenos se provede ihned.
 
Tuto metodu lze volat i v INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice