Update cookies preferences
Promotic

Refresh - metoda objektu PmaCommGroup

Popis:
Čtení (obnovení) všech hodnot skupiny dat definovaných v kartě "Data" a dat registrovaných do tohoto objektu pomocí datového rozšíření ExtComm.
Syntaxe:
Boolean Refresh()
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Metoda Refresh je asynchronní operace, to znamená, že po ukončení této metody nemusí být data obnovena. Metoda pouze způsobí, že se začnou data přenášet a po ukončení přenosu zprávy je vyvolána událost onDataReceive.

Metoda Refresh se nemusí volat, pokud konfigurátor "Obnovování dat povoleno" je zatržen, protože tehdy jsou data "čtena" automaticky. Metodu však lze volat i když je tento konfigurátor je zatržen - tehdy tato metoda posune periodu automatického přenosu a jeden přenos se provede ihned.

Tuto metodu lze volat i v INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Pm("/Comm/Group1").Refresh();

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.