Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastErr - vlastnost objektu PmaCommGroup

Popis:
Hodnota chyby (error) posledního přenosu komunikační zprávy.
Syntaxe:
Long LastErr
Volání:
n = oCommGroup.LastErr
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Hodnoty viz popis události PmaCommMsg.onEndOfTransfer. K zjištění textového popisu chyby posledního přenosu zprávy slouží vlastnost LastTextErr tohoto objektu. Kumulativní počet chyb lze zjistit metodou PmaCommGroup.GetCount nebo PmaComm.GetCount (vhodné zjištění nefunkčnosti komunikace).
Viz také:

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice