Promotic

LastErr - vlastnost objektu PmaCommGroup

Popis:
Hodnota chyby (error) posledního přenosu komunikační zprávy.
Syntaxe:
Long LastErr
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Hodnoty viz popis události PmaCommMsg.onEndOfTransfer. K zjištění textového popisu chyby posledního přenosu zprávy slouží vlastnost LastTextErr tohoto objektu. Kumulativní počet chyb lze zjistit metodou PmaCommGroup.GetCount nebo PmaComm.GetCount (vhodné zjištění nefunkčnosti komunikace).
Viz také:
- PmaCommMsg.LastErr (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
var nLastErr = oCommGroup.LastErr;

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.