Update cookies preferences
Promotic

LastErr - vlastnost objektu PmaCommGroup

Popis:
Hodnota chyby (error) posledního.
Syntaxe:
Long LastErr
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Hodnoty viz popis události PmaCommMsg.onEndOfTransfer. Pro získání textového popisu chyby posledního přenosu zprávy slouží vlastnost LastTextErr tohoto objektu. Kumulativní počet chyb lze zjistit metodou PmaCommGroup.GetCount nebo PmaComm.GetCount (vhodné zjištění nefunkčnosti komunikace).
Viz také:
- PmaCommMsg.LastErr (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
var nLastErr = oCommGroup.LastErr;

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.