Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarExtensions - metoda objektu PmaCommGroup

Popis:
Vrací pole všech datových rozšíření (ExtComm objektů) zaregistrovaných v objektu PmaCommGroup (všechny položky této skupiny).
Syntaxe:
Array GetVarExtensions()
Volání:
aDataExt = oCommGroup.GetVarExtensions()
Příklad:
Získá pole referencí na všechny zaregistrované ExtComm objekty PmaCommGroup objektu /CommData s následným výpisem identifikátoru každé položky do INFO systému.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i;
var a = pMe.Pm("/CommData").GetVarExtensions();
var n = a.GetSize(1);
for (i = 0; i < n; i++)
Pm.Debug(a.GetItem(i).ItemId);

Historie:
Pm8.03.22: Umožňuje získat všechna datová rozšíření, která jsou zaregistrovaná do tohoto objektu. Tak lze získat například všechny proměnné, které se trendují v daném objektu PmaTrendGroup.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice