Promotic

GetVarExtensions - metoda objektu PmaCommGroup

Popis:
Vrací pole všech datových rozšíření (objektů ExtComm) zaregistrovaných v objektu PmaCommGroup (všechny položky této skupiny).
Syntaxe:
Array GetVarExtensions()
Příklad:
Získá pole referencí na všechny zaregistrované ExtComm objekty PmaCommGroup objektu /CommData s následným výpisem identifikátorů každé položky do INFO systému.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aExt = pMe.Pm("/Comm/Group1").GetVarExtensions();
var i;
var n = aExt.GetSize(1);
for (i = 0; i < n; i++)
{
Pm.Debug(aExt.GetItem(i).ItemId);
}

Historie:
Pm8.03.22: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.