Promotic

ItemId - vlastnost objektu ExtComm

Popis:
Textová adresa/identifikátor proměnné pro daný typ komunikace.
Syntaxe:
String ItemId
Hodnoty:
Vrací textovou adresu (identifikátor) proměnné pro daný typ komunikace.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "ItemId" tohoto objektu.
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

sId = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/opcc").ItemId;

// nebo
sId = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("opcc").ItemId;

// nebo
sId = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("opcc").ItemId;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.