Promotic

Datové rozšíření ExtComm - konfigurační okno

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtComm - Datové rozšíření pro napojení na objekt PmaCommGroup
Konfigurátory:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky - tzn. národnostně závislé znaky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. v metodě Extension).
Výchozí hodnota je "comm".
Cílový objekt (PmaCommGroup)Cesta k cílovému objektu příslušného typu, do kterého se má datová proměnná registrovat. Objekt lze vybrat také tlačítkem vpravo. Tímto výběrem se určí typ komunikace, rychlost obnovování a další parametry definované v objektu PmaCommGroup.
 
Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÁ cesta k Pma objektu (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
ItemIdTextová adresa/identifikátor proměnné pro daný typ komunikace. Adresu lze zadat buď ručně nebo ji lze vybrat z výběrového okna, které lze otevřít tlačítkem vpravo od zadavatele.
 
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ItemId.
 
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Přepočet hodnotyPokud je zatrženo, pak se bude přijatá i vyslaná hodnota přepočítávat podle vztahu PmValue = k/d * CommValue + q, kde PmValue je hodnota v systému PROMOTIC, CommValue je hodnota z komunikace, k,d,q jsou přepočítávací konstanty zadané v konfigurátoru.
 
Přepočet se aplikuje i při zasílání hodnoty. Provede se pak inverzní přepočet podle vztahu CommValue = d/k * (PmValue - q).
Upozornění: Při zasílání hodnoty s přepočtem logicky může dojít ke ztrátě přesnosti a proto zasílaná hodnota PmValue nemusí odpovídat následně přijaté hodnotě PmValue. Například při přepočtu PmValue = 1000 * CommValue a pokud CommValue je hodnota na 1B (Rozsah 0-255) pak při zaslání hodnoty PmValue=2008 se zašle hodnota CommValue=2. Pokud se pak následně přijme hodnota CommValue=2, pak bude PmValue=2000.
 
Přepočet lze použít pro hodnotu číselnou ale i pro hodnotu typu Boolean. Například negovat Boolean hodnotu lze nastavením konstant k/d/q = -1/1/1 (při výpočtu false má hodnotu 0 a true má hodnotu 1).
 
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru "Datová rozšíření" v proměnné objektu PmaData.

Toto datové rozšíření se samo automaticky zaregistruje do objektu PmaCommGroup po spuštění aplikace. V kartě "PmaCommGroup > Data" se proto požadovaná položka nemusí (a neměla by) zadávat! Pokud všechny položky pro objekt PmaCommGroup budou typu "Datové rozšíření", pak karta "PmaCommGroup > Data" může zůstat zcela prázdná.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.10: Možnost použít Makro výraz pro zadání hodnot přepočítávacích konstant k,d,q.
Pm8.03.14: V konfigurátoru "Cílový objekt" nyní může být uveden Makro výraz (pro ExtAlarmAnalog, ExtAlarmBinary, ExtEvent, ExtTrend, ExtComm, ExtOpcDa).
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.