Promotic

RecalcD - vlastnost objektu ExtComm

Popis:
Hodnota konstanty D pro přepočet.
Syntaxe:
Double RecalcD
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Přepočet hodnoty" tohoto objektu.
Viz také:
- ExtComm.RecalcK (vlastnost)
- ExtComm.RecalcQ (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nD = oExt.RecalcD;

Historie:
Pm9.00.10: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.