Promotic

RecalcQ - vlastnost objektu ExtComm

Popis:
Hodnota konstanty Q pro přepočet.
Syntaxe:
Double RecalcQ
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Přepočet hodnoty" tohoto objektu.
Viz také:
- ExtComm.RecalcD (vlastnost)
- ExtComm.RecalcK (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nQ = oExt.RecalcQ;

Historie:
Pm9.00.10: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.