Promotic

Objekt ExtComm

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData o napojení na objekt PmaCommGroup (komunikace pomocí PROMOTIC komunikačních ovladačů).
Vlastnosti a metody:
Group Vrací objekt PmaCommGroup
ItemId Textová adresa/identifikátor proměnné pro daný typ komunikace.
RecalcD Hodnota konstanty D pro přepočet
RecalcK Hodnota konstanty K pro přepočet
RecalcQ Hodnota konstanty Q pro přepočet
Var Vrací objekt PmVar
Konfigurační okna:
ExtComm Konfigurace datového rozšíření
Poznámka:
Toto datové rozšíření se samo automaticky zaregistruje do objektu PmaCommGroup po spuštění aplikace. V kartě "PmaCommGroup > Data" se proto požadovaná položka nemusí (a neměla by) zadávat! Pokud všechny položky pro objekt PmaCommGroup budou typu "Datové rozšíření", pak karta "PmaCommGroup > Data" může zůstat zcela prázdná.

Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce.
Id={Comm;PmaObject;ItemId;K;Q;D}
- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- PmaObject: viz konfigurátor "Cílový objekt (PmaCommGroup)"
- ItemId: viz konfigurátor "ItemID"
- K;Q;D: viz konfigurátor "Přepočet hodnoty"

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice