Promotic

Objekt ExtComm

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData pro napojení na objekt PmaCommGroup (komunikace pomocí PROMOTIC komunikačních ovladačů).
Vlastnosti a metody:
ExtIdIdentifikátor datového rozšíření
GroupVrací objekt PmaCommGroup
ItemIdTextová adresa/identifikátor proměnné pro daný typ komunikace
LastSendErrorHodnota úspěšnosti posledního zaslání hodnoty
LastSendValuePoslední zasláná hodnota
RecalcDHodnota konstanty D pro přepočet
RecalcKHodnota konstanty K pro přepočet
RecalcQHodnota konstanty Q pro přepočet
VarVrací objekt PmVar
Konfigurační okna:
ExtCommKonfigurace datového rozšíření
Poznámka:
Toto datové rozšíření se samo automaticky zaregistruje do objektu PmaCommGroup po spuštění aplikace. V kartě "PmaCommGroup > Data" se proto požadovaná položka nemusí (a neměla by) zadávat! Pokud všechny položky pro objekt PmaCommGroup budou typu "Datové rozšíření", pak karta "PmaCommGroup > Data" může zůstat zcela prázdná.

Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného textového řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce.
Id={Comm;PmaObject;ItemId;K;Q;D}
- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- PmaObject: viz konfigurátor "Cílový objekt (PmaCommGroup)"
- ItemId: viz konfigurátor "ItemId"
- K;Q;D: viz konfigurátor "Přepočet hodnoty"

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.