Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtComm

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData o napojení na objekt PmaCommGroup (komunikace pomocí PROMOTIC komunikačních ovladačů).
 
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:

Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce.

Id={Comm;sPmaObject;sItemId;nRecalcK;nRecalcQ;nRecalcD}

 
Toto datové rozšíření se samo zaregistruje do objektu PmaCommGroup po spuštění aplikace. V záložce "PmaCommGroup > Data" se proto požadovaná položka nemusí (a neměla by) zadávat! Pokud všechny položky pro objekt PmaCommGroup budou typu "Datové rozšíření", pak záložka "PmaCommGroup > Data" může zůstat zcela prázdná.
Vlastnosti a metody:
ClassName Název typu datového rozšíření
ItemId Textová adresa/identifikátor proměnné pro daný typ komunikace.
Var Zpřístupnění objektu PmVar
Konfigurační okna:
ExtComm Konfigurace datového rozšíření

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice