Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtWriteAction

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData pro otestování a úpravu zápisované hodnoty.
Vlastnosti a metody:
MaxSubstQuality Náhradní kvalita
MaxSubstQualityEnabled Zapsat náhradní kvalitu
MaxSubstValue Náhradní hodnota
MaxSubstValueEnabled Zapsat náhradní hodnotu
MaxTestEnabled Testování maximální povolené hodnoty proměnné
MaxValue Maximální povolená hodnota proměnné
MinSubstQuality Náhradní kvalita
MinSubstQualityEnabled Zapsat náhradní kvalitu
MinSubstValue Náhradní hodnota
MinSubstValueEnabled Zapsat náhradní hodnotu
MinTestEnabled Testování minimální povolené hodnoty proměnné
MinValue Minimální povolená hodnota proměnné
QualitySubstValue Náhradní hodnota při špatné kvalitě
QualityTestEnabled Test dobré kvality hodnoty
Var Vrací objekt PmVar
Konfigurační okna:
ExtWriteAction Konfigurace datového rozšíření
Poznámka:
Upozornění: Toto rozšíření slouží pouze k rozšířené konfiguraci funkčnosti objektu PmVar spojené se zápisem nové hodnoty. Nedochází ke spojení objektu PmVar a dalšími komponenty systému (např. alarmy, eventy, trendy, komunikace atd.). Proto toto rozšíření v objektu PmVar lze vytvořit maximálně jedno (buď tam rozšířená funkčnost je nebo není).
 
Pořadí zpracování zapisované hodnoty jsou následující:
- vyvolání události Událost onItemBeforeWrite
- zaokrouhlení a převedení zapisované hodnoty na požadovaný datový typ
- otestování zapisované hodnoty na kvalitu
- otestování zapisované hodnoty na minimální hodnotu
- otestování zapisované hodnoty na maximální hodnotu
- vyvolání události Událost onItemAfterWrite
 
Pokud je povoleno volání události onItemBeforeWrite, pak tato událost je vyvolána pro tuto proměnnou vždy těsně před zápisem nebo před změnou hodnoty proměnné. Neuvážené povolení pro všechny proměnné může způsobit zbytečnou časovou zátěž pro procesor. Například pokud objekt obsahuje 1000 proměnných a každá má povoleno volání, pak zapsáním nových hodnot do všech proměnných objektu může způsobit, že se 1000 krát zavolá událost onItemBeforeWrite (pokaždé s jiným parametrem pEvent.Item). Je také lepší (pokud už se má reagovat na zápis nebo změnu proměnné) povolit událost onItemAfterWrite místo onItemBeforeWrite. Povolit onItemBeforeWrite je tedy užitečné pouze pokud například potřebujete testovat zapisovanou hodnotu a v případě nutnosti ji změnit (filtrovat). Vlastnost onItemBeforeWrite v události onItemBeforeWrite je určena pro čtení i zápis a lze proto v události vnutit jinou hodnotu, než jaká se skutečně zapisuje.
Pokud je povoleno volání události onItemAfterWrite, pak tato událost je vyvolána pro tuto proměnnou vždy po zápise nebo po změně hodnoty proměnné. Pro povolení této události platí podobné poznámky jako v případě povolení onItemBeforeWrite. Povolit onItemAfterWrite je užitečné pro proměnné, které nepříliš často mění svou hodnotu a pak je vhodné povolit volání 'po změně'.
Upozornění: Událost onItemBeforeWrite a událost onItemAfterWrite není vyvolána, pokud se do proměnné nezapisuje přímo, tzn. pokud proměnná je spojena datovou vazbou s jinou hodnotou.

Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce.
Id={WriteAction; BeforeWrite; AfterWrite; QualityTestEnabled; QualitySubstValue; MinTestEnabled; MinValue; MinSubstValueEnabled; MinSubstValue; MinSubstQualityEnabled; MinSubstQuality; MaxTestEnabled; MaxValue; MaxSubstValueEnabled; MaxSubstValue; MaxSubstQualityEnabled; MaxSubstQuality}
- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- BeforeWrite: viz konfigurátor "Událost "onItemBeforeWrite""
- AfterWrite: viz konfigurátor "Událost "onItemAfterWrite""
- QualityTestEnabled: viz konfigurátor "Test dobré kvality hodnoty"
- QualitySubstValue: viz konfigurátor "Použít náhradní hodnotu"
- MinTestEnabled: viz konfigurátor "Test minimální hodnoty"
- MinValue: viz konfigurátor "Minimum"
- MinSubstValueEnabled: viz konfigurátor "Použít náhradní hodnotu"
- MinSubstValue: viz konfigurátor "Použít náhradní hodnotu"
- MinSubstQualityEnabled: viz konfigurátor "Použít náhradní kvalitu"
- MinSubstQuality: viz konfigurátor "Použít náhradní kvalitu"
- MaxTestEnabled: viz konfigurátor "Test maximální hodnoty"
- MaxValue: viz konfigurátor "Maximum"
- MaxSubstValueEnabled: viz konfigurátor "Použít náhradní hodnotu"
- MaxSubstValue: viz konfigurátor "Použít náhradní hodnotu"
- MaxSubstQualityEnabled: viz konfigurátor "Použít náhradní kvalitu"
- MaxSubstQuality: viz konfigurátor "Použít náhradní kvalitu"

Historie:
Pm9.00.13: Přidáno testování zapisované hodnoty na kvalitu, minimum a maximum.
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice