Promotic

MaxTestEnabled - vlastnost objektu ExtWriteAction

Popis:
Testování maximální povolené hodnoty proměnné.
Syntaxe:
Boolean MaxTestEnabled
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Test maximální hodnoty" tohoto objektu.
 
Pokud je povoleno MaxTestEnabled, pak během zápisu hodnoty do proměnné je testována maximální povolená hodnota MaxValue. Pokud hodnota je větší, pak se zapíše do proměnné náhradní hodnota MaxSubstValue a/nebo náhradní kvalita MaxSubstQuality.
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/wact").MaxTestEnabled;

// nebo
bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("wact").MaxTestEnabled;

// nebo
bVal = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("wact").MaxTestEnabled;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm9.00.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.