Update cookies preferences
Promotic

MaxSubstQualityEnabled - vlastnost objektu ExtWriteAction

Popis:
Zapsat náhradní kvalitu.
Syntaxe:
Boolean MaxSubstQualityEnabled
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Použít náhradní kvalitu" tohoto objektu.
 
Pokud je povoleno MaxTestEnabled, pak během zápisu hodnoty do proměnné je testována maximální povolená hodnota MaxValue. Pokud hodnota je větší, pak se zapíše do proměnné náhradní hodnota MaxSubstValue a/nebo náhradní kvalita MaxSubstQuality.
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/wact").MaxSubstQualityEnabled;

// nebo
bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("wact").MaxSubstQualityEnabled;

// nebo
bVal = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("wact").MaxSubstQualityEnabled;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm9.00.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.