Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MinSubstQuality - vlastnost objektu ExtWriteAction

Popis:
Náhradní kvalita.
Syntaxe:
Long MinSubstQuality
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Použít náhradní kvalitu" tohoto objektu.
 
Pokud povoleno MinTestEnabled, pak během zápisu hodnoty do proměnné je testována minimální povolená hodnota MinValue. Pokud hodnota je menší, pak zapíše se do proměnné náhradní hodnota MinSubstValue a/nebo náhradní kvalita MinSubstQuality.
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

nVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/wact").MinSubstQuality;

//nebo
nVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("wact").MinSubstQuality;

//nebo
nVal = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("wact").MinSubstQuality;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm9.00.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice