Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MinTestEnabled - vlastnost objektu ExtWriteAction

Popis:
Testování minimální povolené hodnoty proměnné.
Syntaxe:
Boolean MinTestEnabled
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Test minimální hodnoty" tohoto objektu.
 
Pokud povoleno MinTestEnabled, pak během zápisu hodnoty do proměnné je testována minimální povolená hodnota MinValue. Pokud hodnota je menší, pak zapíše se do proměnné náhradní hodnota MinSubstValue a/nebo náhradní kvalita MinSubstQuality.
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/wact").MinTestEnabled;

//nebo
bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("wact").MinTestEnabled;

//nebo
bVal = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("wact").MinTestEnabled;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm9.00.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice