Update cookies preferences
Promotic

QualitySubstValue - vlastnost objektu ExtWriteAction

Popis:
Náhradní hodnota pokud kvalita není dobrá.
Syntaxe:
Variant QualitySubstValue
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Použít náhradní hodnotu" tohoto objektu.
 
Pokud je povoleno QualityTestEnabled, pak při zápisu hodnoty do proměnné je testována kvalita zapisované hodnoty (viz vlastnost PmVar.Quality). Pokud není kvalita dobrá, pak se zapíše do proměnné náhradní hodnota QualitySubstValue. Při zápisu náhradní hodnoty zůstane zachován datový typ proměnné, náhradní hodnota se na něj převede.
Viz také:
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

vVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/wact").QualitySubstValue;

// nebo
vVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("wact").QualitySubstValue;

// nebo
vVal = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("wact").QualitySubstValue;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm9.00.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.