Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

QualitySubstValue - vlastnost objektu ExtWriteAction

Popis:
Náhradní hodnota při špatné kvalitě.
Syntaxe:
Variant QualitySubstValue
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Použít náhradní hodnotu" tohoto objektu.
 
Pokud povoleno QualityTestEnabled, pak během zápisu hodnoty do proměnné je testována kvalita zapisované hodnoty (viz vlastnost PmVar.Quality). Pokud kvalita špatná, pak zapíše se do proměnné náhradní kvalita QualitySubstValue. Při zápisu náhradní hodnoty zůstane zachován datový typ proměnné, náhradní hodnota se na něj převede.
Viz také:
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

vVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/wact").QualitySubstValue;

//nebo
vVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("wact").QualitySubstValue;

//nebo
vVal = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("wact").QualitySubstValue;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm9.00.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice