Update cookies preferences
Promotic

MinSubstQualityEnabled - vlastnost objektu ExtWriteAction

Popis:
Zapsat náhradní kvalitu.
Syntaxe:
Boolean MinSubstQualityEnabled
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Použít náhradní kvalitu" tohoto objektu.
 
Pokud je povoleno MinTestEnabled, pak během zápisu hodnoty do proměnné je testována povolená minimální hodnota MinValue. Pokud hodnota je menší, pak se zapíše do proměnné náhradní hodnota MinSubstValue a/nebo náhradní kvalita MinSubstQuality.
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/wact").MinSubstQualityEnabled;

// nebo
bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("wact").MinSubstQualityEnabled;

// nebo
bVal = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("wact").MinSubstQualityEnabled;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm9.00.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.