Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MinValue - vlastnost objektu ExtWriteAction

Popis:
Minimální povolená hodnota proměnné.
Syntaxe:
Double MinValue
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Minimum" tohoto objektu.

Pokud povoleno MinTestEnabled, pak během zápisu hodnoty do proměnné je testována minimální povolená hodnota MinValue. Pokud je hodnota menší, pak zapíše se do proměnné náhradní hodnota MinSubstValue a/nebo náhradní kvalita MinSubstQuality.

Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

nVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/wact").MinValue;

//nebo
nVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("wact").MinValue;

//nebo
nVal = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("wact").MinValue;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm9.00.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice