Update cookies preferences
Promotic

MinValue - właściwość obiektu ExtWriteAction

Opis:
Minimalna wartość zmiennej.
Składnia:
Double MinValue
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Minimum" tego obiektu.
 
Jeżeli jest zezwolone MinTestEnabled, wtedy w trakcie zapisu wartości do zmiennej jest testowana dozwolona minimalna wartość MinValue. Jeżeli wartość jest mniejsza, wtedy do zmiennej zostanie zapisana wartość zastępcza MinSubstValue i/lub jakość zastępcza MinSubstQuality.
Patrz również:
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

nVal = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/wact").MinValue;

// lub
nVal = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("wact").MinValue;

// lub
nVal = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("wact").MinValue;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm9.00.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.