Promotic

QualityTestEnabled - właściwość obiektu ExtWriteAction

Opis:
Test poprawnej jakości wartości.
Składnia:
Boolean QualityTestEnabled
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Test poprawnej jakości wartości" tego obiektu.
 
Jeżeli jest zezwolone QualityTestEnabled, wtedy podczas zapisu wartości do zmiennej jest testowana jakość zapisywanej wartości (patrz właściwość PmVar.Quality). Jeżeli jakość nie jest poprawna, wtedy do zmiennej zostanie zapisana wartość zastępcza QualitySubstValue.
Patrz również:
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/wact").QualityTestEnabled;

// lub
bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("wact").QualityTestEnabled;

// lub
bVal = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("wact").QualityTestEnabled;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm9.00.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.