Promotic

QualityTestEnabled - vlastnost objektu ExtWriteAction

Popis:
Test dobré kvality hodnoty.
Syntaxe:
Boolean QualityTestEnabled
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Test dobré kvality hodnoty" tohoto objektu.
 
Pokud je povoleno QualityTestEnabled, pak během zápisu hodnoty do proměnné je testována kvalita zapisované hodnoty (viz vlastnost PmVar.Quality). Pokud není kvalita dobrá, pak se zapíše do proměnné náhradní hodnota QualitySubstValue.
Viz také:
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/wact").QualityTestEnabled;

// nebo
bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("wact").QualityTestEnabled;

// nebo
bVal = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("wact").QualityTestEnabled;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm9.00.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.