Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

QualityTestEnabled - vlastnost objektu ExtWriteAction

Popis:
Test dobré kvality hodnoty.
Syntaxe:
Boolean QualityTestEnabled
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Test dobré kvality hodnoty" tohoto objektu.
 
Pokud povoleno QualityTestEnabled, pak během zápisu hodnoty do proměnné je testována kvalita zapisované hodnoty (viz vlastnost PmVar.Quality). Pokud kvalita špatná, pak zapíše se do proměnné náhradní kvalita QualitySubstValue.
Viz také:
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/wact").QualityTestEnabled;

// nebo
bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("wact").QualityTestEnabled;

// nebo
bVal = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("wact").QualityTestEnabled;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm9.00.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice