Promotic

MinSubstQualityEnabled - właściwość obiektu ExtWriteAction

Opis:
Zapisz wartość zastępczą.
Składnia:
Boolean MinSubstQualityEnabled
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zastosuj jakość zastępczą" tego obiektu.
 
Jeżeli jest zezwolone MinTestEnabled, wtedy w trakcie zapisu wartości do zmiennej jest testowana minimalna dozwolona wartość MinValue. Jeżeli wartość jest mniejsza, wtedy do zmiennej zostanie zapisana wartość zastępcza MinSubstValue i/lub jakość zastępcza MinSubstQuality.
Patrz również:
- ExtWriteAction.MinValue (właściwość)
- ExtWriteAction.MinSubstValue (właściwość)
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/wact").MinSubstQualityEnabled;

// lub
bVal = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("wact").MinSubstQualityEnabled;

// lub
bVal = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("wact").MinSubstQualityEnabled;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm9.00.13: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.