Update cookies preferences
Promotic

Objekt ExtAlarmAnalog

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData pro napojení na objekt PmaAlarmGroup pro alarm číselné hodnoty na překročení stanovených mezí.
 
Tímto datovým rozšířením lze alarmovat překročení dvou horních a dvou dolních mezí.
První (horní/dolní) mez se obvykle jmenuje "technologická mez", druhá se jmenuje "přístrojová mez".
Hlídání každé meze lze nastavit zvlášť, nemá však smysl povolovat druhou a přitom nepovolit první mez.
Vlastnosti a metody:
ActLimVrací příznak, která mez je aktivní
AlarmVrací objekt PmAlarmItem
ExtIdIdentifikátor datového rozšíření
Max1Hodnota horní meze 1
Max2Hodnota horní meze 2
MaxHHodnota hystereze horních mezí 1 a 2
Min1Hodnota dolní meze 1.
Min2Hodnota dolní meze 2.
MinHHodnota hystereze dolních mezí 1 a 2
RefreshState()Vyhodnocení stavu alarmu
VarVrací objekt PmVar
Konfigurační okna:
ExtAlarmAnalogKonfigurace datového rozšíření
Poznámka:
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného textového řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce.
Id={AlarmAnalog;PmaObject;Template;Source;bMax1;fMax1;bMin1;fMin1;bMax2;fMax2;bMin2;fMin2;AlarmId;InactType;MaxH;MinH}
- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- PmaObject: viz konfigurátor "Cílový objekt (PmaAlarmGroup)"
- Template: viz konfigurátor "Vzor alarmu"
- Source: viz konfigurátor "Zdroj alarmu (source)"
- bMax1: viz konfigurátor "Kontrolovat horní mez 1 (HI)"
- fMax1: viz konfigurátor "Horní mez 1"
- bMin1: viz konfigurátor "Kontrolovat dolní mez 1 (LO)"
- fMin1: viz konfigurátor "Dolní mez 1"
- bMax2: viz konfigurátor "Kontrolovat horní mez 2 (HIHI)"
- fMax2: viz konfigurátor "Horní mez 2"
- bMin2: viz konfigurátor "Kontrolovat dolní mez 2 (LOLO)"
- fMin2: viz konfigurátor "Dolní mez 2"
- AlarmId: viz konfigurátor "Identifikátor alarmu"
- InactType: viz konfigurátor "Typ deaktivace"
- MaxH: viz konfigurátor "Hystereze pro horní meze"
- MinH: viz konfigurátor "Hystereze pro dolní meze"
Viz také:
- ExtAlarmBinary (objekt)
- ExtEvent (objekt)

Historie:
Pm8.03.13: Nový konfigurátor "Typ deaktivace", pomocí kterého lze například nastavit ať zůstávají alarmy ve stavu "neaktivní nekvitovaný [modrý]" viditelné (předtím to nešlo).
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.