Promotic

Objekt ExtAlarmAnalog

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData o napojení na objekt PmaAlarmGroup pro alarm analogové hodnoty na překročení stanovených mezí.
Tímto datovým rozšířením lze alarmovat překročení dvou horních a dvou dolních mezí. První (horní/dolní) mez se často jmenuje "technologická mez", druhá se jmenuje "přístrojová mez". Hlídání každé meze lze nastavit zvlášť, nemá však smysl povolovat druhou a přitom nepovolit první mez.
Vlastnosti a metody:
ActLim Vrací příznak, která mez je aktivní
Alarm Vrací objekt PmAlarmItem
Max1 Hodnota horní meze 1
Max2 Hodnota horní meze 2
MaxH Hodnota hystereze horních mezí 1 a 2
Min1 Hodnota dolní meze 1.
Min2 Hodnota dolní meze 2.
MinH Hodnota hystereze dolních mezí 1 a 2
RefreshState Vyhodnocení stavu alarmu
Var Vrací objekt PmVar
Konfigurační okna:
ExtAlarmAnalog Konfigurace datového rozšíření
Poznámka:
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce.
Id={AlarmAnalog;PmaObject;Template;Source;bMax1;fMax1;bMin1;fMin1;bMax2;fMax2;bMin2;fMin2;AlarmId;InactType;MaxH;MinH}
- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- PmaObject: viz konfigurátor "Cílový objekt (PmaAlarmGroup)"
- Template: viz konfigurátor "Vzor alarmu"
- Source: viz konfigurátor "Zdroj alarmu (source)"
- bMax1: viz konfigurátor "Kontrolovat 1. horní mez (HI)"
- fMax1: viz konfigurátor "1. horní mez"
- bMin1: viz konfigurátor "Kontrolovat 1. dolní mez (LO)"
- fMin1: viz konfigurátor "1. dolní mez"
- bMax2: viz konfigurátor "Kontrolovat 2. horní mez (HIHI)"
- fMax2: viz konfigurátor "2. horní mez"
- bMin2: viz konfigurátor "Kontrolovat 2. dolní mez (LOLO)"
- fMin2: viz konfigurátor "2. dolní mez"
- AlarmId: viz konfigurátor "Identifikátor alarmu"
- InactType: viz konfigurátor "Typ deaktivace"
- MaxH: viz konfigurátor "Hystereze pro horní meze"
- MinH: viz konfigurátor "Hystereze pro dolní meze"

Historie:
Pm8.03.13: Přidán nový konfigurátor "Typ deaktivace", pomocí kterého lze například nastavit ať zůstávají alarmy ve stavu "neaktivní nekvitovaný (modrý)" viditelné (předtím to nešlo).
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice