Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtAlarmAnalog

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData o napojení na objekt PmaAlarmGroup pro alarm analogové hodnoty na překročení stanovených mezí.

Tímto datovým rozšířením lze alarmovat překročení dvou horních a dvou dolních mezí. První (horní/dolní) mez se často jmenuje "technologická mez", druhá se jmenuje "přístrojová mez". Hlídání každé meze lze nastavit zvlášť, nemá však smysl povolovat druhou a přitom nepovolit první mez.

 
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:

Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce.

Id={AlarmAnalog;sPmaObject;sTemplate;sSource;bMax1;fMax1;bMin1;fMin1;bMax2;fMax2;bMin2;fMin2;sItemId}

Vlastnosti a metody:
ActLim Vrací příznak, která mez je aktivní
Alarm Zpřístupnění objektu PmAlarmItem
ClassName Název typu datového rozšíření
Max1 Hodnota horní meze 1
Max2 Hodnota horní meze 2
Min1 Hodnota dolní meze 1.
Min2 Hodnota dolní meze 2.
RefreshState Vyhodnocení stavu alarmu
Var Zpřístupnění objektu PmVar
Konfigurační okna:
ExtAlarmAnalog Konfigurace datového rozšíření

Historie:
Pm8.03.13: Přidán nový konfigurátor "Typ deaktivace", pomocí kterého lze například nastavit ať zůstávají alarmy ve stavu "neaktivní nekvitovaný (modrý)" viditelné (předtím to nešlo).
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice