Update cookies preferences
Promotic

Item - metoda objektu PmaCommGroup

Popis:
Metoda vrací objekt typu PmVar, který představuje jednu proměnnou definovanou v kartě "Data".
Syntaxe:
Object Item(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "d1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
Poznámka:
Objekt PmVar obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Pokud proměnná neexistuje, pak se vrací hodnota null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Generuje se přitom globální chyba INFO systému. Pro testování existence proměnné je lepší použít metodu ItemEx.

Metoda vrací pouze proměnné (s příslušným datovým rozšířením), které jsou v tomto objektu přímo vytvořené (jeho vlastní). Ve skutečnosti se do tohoto objektu zaregistrují i jiné proměnné z objektů PmaData, které mají nakonfigurované příslušné datové rozšíření s cestou k tomuto objektu (cizí). Ke všem datovým rozšířením (vlastním i cizím) zaregistrovaným v tomto objektu se lze dostat metodou GetVarExtensions.
Viz také:
Příklad:
Metoda Item vrací objekt typu PmVar. V tom případě má tento objekt důležité vlastnosti Value a Quality, které lze zjistit například následovně:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
var val, qual;

// Čtení hodnoty:
val = oCommGroup.Item("d0").Value;
// nebo
val = oCommGroup.Item(0).Value;
qual = oCommGroup.Item(0).Quality;

// Zápis hodnoty:
oCommGroup.Item(0).Value = 35;

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.