Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - metoda objektu PmaCommGroup

Popis:
Metoda zpřístupňuje objekt typu PmVar, který představuje jednu proměnnou definovanou v záložce Data.
Syntaxe:
Object Item(Variant id)
Volání:
Čtení hodnoty:
val = oCommGroup.Item(id).Value
Zápis hodnoty:
oCommGroup.Item(id).Value = val
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "a1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
Poznámka:

Objekt PmVar obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

 
Pokud proměnné neexistuje, pak se vrací hodnota null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Generuje se přitom globální chyba v INFO systému. Pro testování existence proměnné je proto lepší použít metodu ItemEx.

Tato metoda zpřístupňuje pouze proměnné (s příslušným datovým rozšířením), které jsou v tomto objektu přímo vytvořené (jeho vlastní). Ve skutečnosti se do tohoto objektu zaregistrují i jiné proměnné z objektů PmaData, které mají nakonfigurované příslušné datové rozšíření s cestou k tomuto objektu (cizí). Ke všem datovým rozšířením (vlastním i cizím) zaregistrovaným v tomto objektu se lze dostat metodou GetVarExtensions.

Viz také:
Příklad:
Vlastnost Item vrací objekt typu PmVar. V tom případě má tento objekt důležité vlastnosti Value a Quality, které lze zjistit například následovně:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oGroup = pMe.Pm("/CommGroup");
var val = oGroup.Item(0).Value;
var qual = oGroup.Item(0).Quality;

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice