Promotic

SetSpecParam - metoda objektu PmaCommGroup

Popis:
Metoda umožňuje změnit některé hodnoty, které se nastavují v konfigurátoru "PmaCommGroup > Parametry > Speciální parametry".
Syntaxe:
Boolean SetSpecParam(String sParam, Variant Value)
Parametry:
sParam(String) Název parametru.
"SlaveAddr" - Přednastavená adresa zařízení. Hodnotou parametru je číslo PLC automatu (měřiče, zařízení ...).
Tento parametr lze použít u ovladače: PmModbusMr, PmMBus, PmSBUS a PmFatek.
Value(Variant) Hodnota parametru.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Viz také:
Příklad:
Změní adresu PLC na hodnotu 5
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
oCommGroup.SetSpecParam("SlaveAddr", 5);

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.