Update cookies preferences
Promotic

SetSpecParam - metoda obiektu PmaCommGroup

Opis:
Metoda umożliwia zmienić niektóre wartości, które są ustawiane w konfiguratorze "PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne".
Składnia:
Boolean SetSpecParam(String sParam, Variant Value)
Parametry:
sParam(String) Nazwa parametru.
"SlaveAddr" - Domyślny adres urządzenia. Wartością parametru jest numer sterownika PLC (miernika, urządzenia ...).
Parametr ten można zastosować w driverze komunikacyjnym: PmModbusMr, PmMBus, PmSBUS oraz PmFatek.
Value(Variant) Wartość parametru.
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Patrz również:
Przykład:
Zmiana adresu PLC na wartość 5
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
oCommGroup.SetSpecParam("SlaveAddr", 5);

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.