Promotic

Count - właściwość obiektu PmaCommGroup

Opis:
Ilość zmiennych zdefiniowanych w karcie "Dane" tego obiektu.
Składnia:
Long Count
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
var nItems = oCommGroup.Count;

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.