Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

UpdateRate - wlaściwość obiektu PmaCommGroup

Opis:
Minimalna szybkość odświeżania w milisekundach.
Składnia:
Long UpdateRate
Wołanie:
oCommGroup.UpdateRate = 1000
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" niniejszego obiektu. Driver komunikacyjny przy automatycznym odświeżaniu (jeżeli właściwość UpdateEnabled jest ustawiona na true) nie będzie przesyłać danych szybciej niż jest ustawione.
 
Niniejszą właściwość można także zmieniać w INFO systemie, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit".

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice