Promotic

UpdateRate - właściwość obiektu PmaCommGroup

Opis:
Minimalna szybkość odświeżania w milisekundach.
Składnia:
Long UpdateRate
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Szybkość odświeżania komunikacji [ms]" tego obiektu.
 
Driver komunikacyjny przy automatycznym odświeżaniu (jeżeli właściwość UpdateEnabled jest ustawiona na true) nie będzie przesyłać danych szybciej niż jest ustawione.

Niniejszą właściwość można zmienić w INFO systemie, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit".
Patrz również:
- PmaCommGroup.UpdateEnabled (właściwość)
- PmaCommMsg.AutoRunPeriod (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
oCommGroup.UpdateRate = 1000;

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.