Update cookies preferences
Promotic

AutoRunPeriod - właściwość obiektu PmaCommMsg

Opis:
Period transmisji automatycznej w milisekundach.
Składnia:
Long AutoRunPeriod
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Period transmisji [ms]" tego obiektu.
 
Jeżeli będzie włączona transmisja automatyczna (patrz konfigurator "Transmituj automatycznie" i właściwość AutoRunEnabled), wtedy będzie automatycznie (z periodem określonym w tym miejscu) wywoływana metoda Run.

Ta właściwość działa tylko jeżeli wiadomość jest typu Master (tzn. jeżeli konfigurator "Typ wiadomości" jest ustawiony na "Master").
Patrz również:
- PmaCommGroup.UpdateRate (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommMsg = pMe.Pm("/Comm/mr");
oCommMsg.AutoRunPeriod = 1000;

Historia:
Pm8.00.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.