Promotic

onBeginOfTransfer - zdarzenie obiektu PmaCommMsg

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane zawsze przed początkiem tramisji wiadomości typu Master..
Jest wywołane bezpośrednio po wywołaniu metody Run. Metoda Run może być wywoływana w skrypcie lub automatycznie, jeżeli jest włączona właściwość AutoRunEnabled.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaCommMsg obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Notatka:
Zdarzenie zostanie wywołane tylko dla wiadomości typu Master (tzn. jeżeli konfigurator "Typ wiadomości" jest ustawiony na "Master").
W tym zdarzeniu można na przykład wypełnić transmitowane dane w karcie "Dane-wysłanie".
Przykład:
Transmitowane dane zostaną wypełnione 3 zmiennymi z obiektu typu PmaData w kotłowni.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Kotlownia/Data");
pMe.WriteVars("Temperatura").Value = oData.Item("Temperatura1").Value;
pMe.WriteVars("Moc").Value = oData.Item("Moc1").Value;
pMe.WriteVars("Cisnienie").Value = oData.Item("Cisnienie1").Value;

Historia:
Pm8.00.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.