Update cookies preferences
Promotic

LastTextErr - właściwość obiektu PmaCommMsg

Opis:
Tekstowy opis błędu ostatniej transmisji wiadomości.
Składnia:
String LastTextErr
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość można zastosować na przykład w alarmach komunikacyjnych, jeżeli podczas transmisji dojdzie do błędu. Do stwierdzenia liczbowej wartości błędu ostatniej transmisji wiadomości służy właściwość LastErr. Łączną ilość błędów można stwierdzić przy pomocy metody PmaCommMsg.GetCount lub PmaComm.GetCount (stosowne do stwierdzania problemów komunikacji).
Patrz również:
- PmaCommGroup.LastTextErr (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommMsg = pMe.Pm("/Comm/mr");
var sLastErr = oCommMsg.LastTextErr;
© MICROSYS, spol. s r.o.