Promotic

GetReady - metoda obiektu PmaCommMsg

Opis:
Stwierdzi, czy obiekt PmaCommMsg jest gotowy do transmisji danych.
Składnia:
Boolean GetReady()
Wartość zwrotna:
true - Obiekt jest gotów do transmisji danych (można wywołać metodę Run)
false - Obiekt nie jest gotów do transmisji danych (jeszcze przebiega transmisja danych od poprzedniego wywołania metody Run)
Notatka:
Obiekt PmaCommMsg przy pomocy metody Run przejdzie do stanu transmisji danych.
Przez cały czas transmisji nie można nad obiektem ponownie wywołać metodę Run i metoda GetReady więc zwraca wartość false.
Po zakończeniu transmisji (tzn. po tom co zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer) można ponownie wywołać metodę Run i metoda GetReady zwraca wartość true.

Metoda ta działa tylko jeżeli wiadomość jest typu Master (tzn. jeżeli konfigurator "Typ wiadomości" jest ustawiony na "Master").
Patrz również:
- PmaCommMsg.Run (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommMsg = pMe.Pm("/Comm/mr");
if (oCommMsg.GetReady())
{
oCommMsg.Run();
}
else
{
Pm.Debug("PmaCommMsg nie jest gotów (jeszcze przebiega poprzednia transmisja danych)");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.