Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetReady - metoda obiektu PmaCommMsg

Opis:
Stwierdzi, czy obiekt PmaCommMsg jest gotowy do transmisji danych.
Składnia:
Boolean GetReady()
Wołanie:
b = oCommMsg.GetReady()
Wartość zwrotna:
true - Obiekt jest gotów do transmisji danych (można wywołać metodę Run)
false - Obiekt nie jest gotów do transmisji danych (jeszcze przebiega transmisja danych od poprzedniego wywołania metody Run)
Notatka:
Obiekt PmaCommMsg przy pomocy metody Run przejdzie do stanu transmisji danych. Przez cały czas transmisji danych nie można nad obiektem ponownie wywołać metodę Run i metoda GetReady zwraca więc wartość false. Po zakończeniu transmisji (tzn. po tom co zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer) można ponownie wywołać metodę Run i metoda GetReady zwraca wartość true.
 
Metoda ta działa tylko jeżeli wiadomość jest typu Master (tzn. jeżeli konfigurator "Typ wiadomości" jest ustawiony na "Master").
Patrz również:
- PmaCommMsg.Run (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oCommMsg.GetReady())
oCommMsg.Run();
else
Pm.Debug("CommMsg nie jest gotów (jeszcze przebiega poprzednia transmisja danych)");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice